Tobie Warszawo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO nr 1 w WARSZAWIE

serdecznie zaprasza uczniów i słuchaczy mazowieckich placówek oświatowych do udziału w konkursach drugiej edycji naszego projektu:

„Tobie, Warszawo!”

Projekt jest kontynuacją edycji pierwszej i ma na celu zaakcentowanie 420 rocznicy przyznania Warszawie statusu stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz 100 rocznicy włączenia wsi Wola do naszej metropolii.

Z satysfakcją informujemy, że tegoroczny projekt realizowany jest pod honorowym patronatem: 

Logo MKO

Jesień na Kole.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Jesień na Kole”
Wystarczą trzy zdjęcia jesiennej aury z okolicy szkoły. Dostarczajcie je w prawidłowym formacie na dowolnym nośniku do p. Nowosielskiej (sala 202) i wygrajcie nagrody.Regulamin konkursu fotograficznego “Jesień na Kole”

1. Konkurs organizowany jest przez CKZiU nr 1 w Warszawie.
2. Konkurs ma charakter zamknięty, przeznaczony jest jedynie dla uczniów ww. szkoły.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Tematyka konkursu dotyczy najbliższego otoczenia szkoły tj. okolicy Koła.
5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.
6. Wymagania techniczne odnośnie składanych prac:
- format zapisu: JPG
- pliki zapisane na nośniku.
7. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i imieniem autora (np: Kowalski_Jan). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_Jan_01, Kowalski_Jan02.
8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowan¬ie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły.
9. Zdjęcia w formie elektronicznej należy składać osobiście do dnia 30 listopada 2015 r. w sali 202 – u P. Nowosielskiej.
10. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. Organizator konkursu powołuje Jury rozstrzygające konkurs.
12. Komisja Jury ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie, ponadto będzie oceniać jakość złożonych prac, oryginalność pomysłu ujęcia.
13. Po ogólnej weryfikacji prac komisja wybierze trzy najlepsze prace.
14. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
16.O terminie uroczystości wręczenia nagród społeczność szkolna zostanie poinformowana w oddzielnym komunikacie.


Serdecznie zapraszamy

Książka w obiektywie

KSIĄŻKA W OBIEKTYWIE

  • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i pracownicy naszej placówki.
  • Zadaniem uczestnika jest wykonanie fotografii, której motywem będzie książka. Mogą być osoby czytające w różnych sytuacjach. Mogą to być także zdjęcia miejsc związanych tematycznie z książką – biblioteka, czytelnia, księgarnia itp.
  • Konkurs trwa od 09. 2015r do 20.10.2015r.
  • Jury będzie brało pod uwagę oryginalne i ciekawe ujęcie tematu.
  • Zdjęć nie trzeba wywoływać! Należy je przesłać w formacie jpg na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przynieść do biblioteki podając jednocześnie swoje imię i nazwisko oraz klasę lub semestr, ewentualnie tytuł zdjęcia.
  • Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę zdjęć.
  • Prace powinny być wykonane samodzielnie.
  • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w dniu 25.10.2015r. w bibliotece szkolnej

Okiem technika

plakat okiem technika copy