Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA TRWA NABÓR !

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu

nabór na rok szkolny 2016/2017 już trwa!

CKZiU nr 1 zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w następujących kwalifikacjach:

 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – A. 68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji [więcej informacji] 
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – A. 19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich [więcej informacji] 
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Z.3 – Ochrona osób i mienia
 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy- B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy- R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy- R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

 • inne zawody.

Kursy rozpoczynają się we wrześniu 2016 roku.

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie CKZiU nr 1 w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 45/47.

Oferujemy dobre warunki nauki pod opieką profesjonalnej kadry specjalistów w zakresie kształcenia zawodowego.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, organizowanego przez OKE, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nie trać czasu – podnieś swoje szanse na rynku pracy!

Zapisy w sekretariacie głównym CKZiU nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00.

                                                                                                                   Zapraszamy!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji i obejmują kształcenie teoretyczne i praktyczne. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin przeprowadza OKE. W każdym zawodzie wyodrębnione zostały jedna, dwie lub trzy kwalifikacje, obejmujące swoim zakresem wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne niezbędne do wykonywania danego zawodu. Każdą z nich będzie można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu. Niektóre kwalifikacje wspólne są dla zawodów pokrewnych. Dzięki temu pracownicy uzyskają lepsze możliwości planowania i realizowania swojej kariery zawodowej, gdyż w krótkim czasie będą mogli uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód na bazie już posiadanych umiejętności. Dlatego kursy kwalifikacyjne stanowią doskonałą, bo stosunkowo szybką drogę do zwiększenia swej atrakcyjności i mobilności na rynku pracy. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać 251 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • kursy umiejętności zawodowych – prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:
 1. jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach jednej kwalifikacji, albo
 2. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
 3. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji małych zespołów.Minimalną liczbę godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych określa się dla każdej grupy uczestników (w zależności od ich potrzeb i zakresu kursu). W przypadku kształcenia w zakresie z pkt. 2 – jest ona równa minimalnej liczbie godzin kształcenia w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określonej na podstawie programowej kształcenia w zawodzie dla danego zawodu.
 • kursy kompetencji ogólnych(prowadzonych wg programu nauczania uwzględniającego całość albo dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum ogólnokształcącego). Udział w kursach ma na celu przygotowanie do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez OKE.

Zapraszamy!