Harmonogram egzaminów z kwalifikacji

w sesji czerwiec-lipiec 2020r.

Na egzamin proszę zgłosić się na 30 minut przed rozpoczęciem.

Część praktyczna egzaminów z kwalifikacji BD.29, BD.04, BD.05  odbędzie się w CKZ nr 1, ul. Mińska 1/5.

Lp.

kwalifikacja

Pisemny/praktyczny

data

godzina

1.

BD.29

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

pisemny

23.06.2020

10.00

praktyczny

8-9.07.2020

-

2.

RL.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

pisemny

23.06.2020

10.00

praktyczny

22.06.2020

9.00

3.

BD.05

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

pisemny

23.06.2020

12.00

praktyczny

27-28.06.2020

-

4.

BD.04

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

pisemny

23.06.2020

10.00

praktyczny

27.06.2020

9.00

5.

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

pisemny

23.06.2020

12.00

praktyczny

22.06.2020

13.00

6.

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

praktyczny

27.06.2020

9.00

7.

R.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

praktyczny

22.06.2020

9.00

8.

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

praktyczny

22.06.2020

9.00

9.

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

pisemny

23.06.2020

12.00

Przed nami kolejna sesja egzaminacyjna. Poniżej przedstawiamy jej harmonogram.

W harmonogramie nie zostały ujęte egzaminy z części praktycznej, odbywające się w CKZ nr 1 na ul. Mińskiej. O terminach tych egzaminów każdy zdający zostanie powiadomiony indywidualnie poprzez dziennik elektroniczny.

Przypominamy, że na każdy egzamin należy stawić się pół godziny wcześniej, z własnymi przyborami i koniecznie w maseczce.

Do zobaczenia na egzaminie!

l.p data godzina kwalifikacja rodz. egz.
 1 21.06.2021 9.00 B.22 praktyczny
BD.30
  2  21.06.2021 9.00 RL.21 praktyczny
21.06.2021 13.00 B.33 praktyczny
21.06.2021 13.00 RL.22 praktyczny
  3  22.06.2021 10.00 BD.04 pisemny
BD.17
BD.29
RL.21
  4 22.06.2021 12.00 BD.30 pisemny
Rl.22
B.33
  5 22.06.2021 14.00 B.30 pisemny
  6 25.06.2021 9.00 B.30 praktyczny
Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.