Celem projektu jest szkolenie uczniów oraz robotników niewykwalifikowanych w zawodach budowlanych w zakresie wykonywania robót wykończeniowych. Lista tych zawodów została wyłoniona poprzez analizy potrzeb firm budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej. Analizy te przeprowadziło Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa wraz z organizacjami europejskimi stowarzyszonymi (AEEBC – The Associaction of Building Experts In Construction). Szkolenie w tych wybranych zawodach budowlanych zostanie oparte na opracowanych w projekcie innowacyjnych materiałach dydaktycznych wspomaganych filmami instruktażowymi z uwzględnieniem przestrzegania warunków BHP przy wykonywaniu robót oraz odpowiednich materiałów dydaktycznych dla nauczycieli zawodów.

Materiały dydaktyczne pozwolą na modernizacje metod nauczania lub wprowadzania nowych przedmiotów w istniejących szkołach zawodowych oraz w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Projekt spełnia oczekiwania przemysłu budowlanego w Polsce i UE w zakresie kształcenia zawodowego w obszarze wykonywania robót wykończeniowych. W projekcie będą opracowane nowoczesne metody kształcenia w zakresie:

  1. Wykonywania robót montażowych zabudowy
  2. Wykonywania robót wykończeniowych w zakresie układania płytek ceramicznych i kamiennych
  3. Wykonywania robót związanych z budowa i montażem oraz eksploatacją instalacji sanitarnych.

Do procesu dydaktycznego zostaną opracowane podręczniki wraz z odpowiednimi materiałami filmowymi ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania warunków BHP. Zwrócona tez zostanie uwaga na podkreślenie etosu pracy robotnika budowlanego w celu zachęcenie uczniów szkół zawodowych, niewykwalifikowanych robotników budowlanych i innych, do podejmowania pracy w budownictwie.

Tak skonstruowany projekt ma pomóc w rozwoju zawodowym pracowników budowlanych oraz uzupełnić niedobory wykwalifikowanych robotników w firmach budowlanych. Dostępność wykwalifikowanych robotników w najbardziej poszukiwanych zawodach umożliwi firmom budowlanym wypełnienie zadań społecznych w zakresie rozwoju sektora budowlanego a więc i m.st. Warszawy.

REZULTATY INTELEKTUALNE PROJEKTU:

IO1 – Opracowanie programów kursów (jednostka odpowiedzialna Politechnika Warszawska); 01.09.2018 – 31.05.2019

IO2 – Opracowanie metodologii kursów (jednostka odpowiedzialna ERBUD SA.); 01.09.2018 – 31.05.2019

IO3 – Opracowanie materiałów dydaktycznych i scenariuszy filmowych (jednostka odpowiedzialna VSRC – Centrum Kształcenia Zawodowego w Wilnie); 01.06.2019 – 31.08.2020.

IO4 –  Opracowanie materiałów filmowych wraz z tłumaczeniem (jednostka odpowiedzialna PSMB); 01.03.2020 – 30.11.2020.

IO5 – Opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli zawodu (jednostka odpowiedzialna CKZIU); 01.04.2020 – 31.03.2021

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.