Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025 odbędzie się

po zakończeniu roku szkolnego w branżowych szkołach I stopnia w miesiącu czerwcu 2024 r.

 

               Zajęcia w branżowej szkole II stopnia odbywają się w formie zaocznej w soboty i niedziele

Nauka w niej trwa 2 lata (4 semestry), kończy się przystąpieniem do egzaminu zawodowego w zakresie drugiej kwalifikacji (po 3 semestrze) oraz możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 • Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w CKZiU nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47 w Warszawie, 
 • Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

UCZYMY W KLASACH PIERWSZYCH WIELOBRANŻOWYCH W ZAWODACH:

 • technik ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • technik BUDOWNICTWA
 • technik INŻYNIERII SANITARNEJ
 • technik HANDLOWIEC
 • technik ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • technik TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
 • technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • technik FOTOGRAFII i MULTIMEDIÓW
 • technik USŁUG FRYZJERSKICH

 

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia w latach 2019-2024;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia (dokument wydawany przez sekretariat branżowej szkoły I stopnia), którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane przy złożeniu dokumentów).

 W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

 

 

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Wymagania

311204 technik BUDOWNICTWA

BUD.14

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ukończona jedna
z kwalifikacji: BD.12, BD.14, BD.16, BUD.01, BUD.08, BUD.12

311219 technik
ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

BUD.25

Organizacja, kontrola
i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

ukończona jedna
z kwalifikacji: BD.04, BUD.11

311218 technik

INŻYNIERII SANITARNEJ

BUD.20

Organizacja robót związanych
z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

ukończona jedna
z kwalifikacji: BD.05, BUD.09

343404 technik
ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

HGT.12

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ukończona jedna
z kwalifikacji: TG.07, HGT.02

314403 technik
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

SPC.07

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

ukończona jedna
z kwalifikacji: TG.02-TG.06, SPC.01-SPC.05

311513 technik

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MOT.06

Organizacja i prowadzenie
procesu obsługi pojazdów samochodowych

ukończona jedna
z kwalifikacji: MG.12, MG.18, MOT.02, MOT.05

522305 technik HANDLOWIEC

HAN.02

Prowadzenie działań handlowych

ukończona jedna
z kwalifikacji: AU.20, HAN.01

343105 technik
FOTOGRAFII i MULTIMEDIÓW

AUD.05

Realizacja projektów graficznych
i multimedialnych

ukończona jedna
z kwalifikacji: AU.23, AUD.02

514105 technik
USŁUG FRYZJERSKICH

FRK.03

Projektowanie i wykonywanie fryzur

ukończona jedna
z kwalifikacji: AU.21, FRK.01

 • Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

pdf 155498 640

Regulamin rekrutacji

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.