Gra miejska "Powstanie Warszawskie na Woli"

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie

zaprasza

uczniów i słuchaczy klas podstawowych (VII i VIII) oraz gimnazjalnych

do gry miejskiej

"POWSTANIE WARSZAWSKIE NA WOLI"

 

 Gra jest integralnym elementem obchodów 74 rocznicy tego Powstania i ma na celu pogłebienie wiedzy o tamtych wydarzeniach, bliższe poznanie dzielnicy Wola i znajdujących się na jej terenie miejscach pamięci. 

ZASADY GRY

     Do gry zapraszamy czteroosobowe zespoły wyposażone w mapy, przewodniki, telefony komórkowe, tablety, notatki itp.  Każdemu zespołowi towarzyszyć powinien opiekun (nauczyciel), który także uczestniczy w konkursie. Szkołę może reprezentować jeden zespół.

     Przeprowadzenie gry planujemy 26 września 2018 r. (środa). Rozpocznie się ona od wspólnego spotkania w siedzibie CKZiU nr 1 przy ul. Ksiecia Janusza 45/47 o godz. 10.00. Każdy zespół otrzyma identyczny zestaw zadań: ok. 15 zaszyfrowanych miejsc i związanych z nimi pytań. Należy odgadnać, o jakie miejsce chodzi, odnaleźć je, sfotografować się na jego tle, przesłać fotografię do organizatora i odpowiedzieć na pytanie dołączone do tego miejsca. Dobór i liczba obiektów oraz trasa biegu zależy od uczestników zespołu. Na wykonanie zadań przeznaczone będą trzy godziny zegarowe. Suma uzyskanych punktów za odnalezienie miejsc i prawidłowe odpowiedzi zadecyduje o uzyskanej lokacie w ostatecznej klasyfikacji.

Uwaga: Jako podstawową lekturę dla uczestników polecamy książkę wydaną przez Urzad Dzielnicy Wola w 2010 r.:

"Powstańcze miejsca pamięci WOLA 1944"

     Ostateczne wyniki konkursu zostana podane na stronie internetowej CKZiU nr 1 w ciągu trzech dni od przeprowadzenia gry. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów planujemy w pierwszej dekadzie października w czasie apelu poświęconego 74 rocznicy Powstania Warszawskiego. Chcielibyśmy zaprosić na ten apel Świadka Historii - uczestniczkę lub uczestnika Powstania, toteż dokadny termin apelu podamy w późniejszym terminie ( po ustaleniu z zaproszona osobą).

     Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń szkół w formie pisemnej lub na adres elektroniczny CKZiU nr 1:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września 2018 r.

UWAGA: Zgłoszenia nie muszą zawierać imiennego wykazu członków zespołu ale bardzo prosimy o umożliwienie kontaktu z opiekunem. 

                                                                                           Serdecznie zapraszamy!

(kontakt z koordynatorem gry: Anna Kardaszewicz, tel. (22) 877 25 57)

Gra miejska Warszawa lat 1918-1939

CKZiU nr 1 zaprasza  uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych do gry miejskiej pt.

"WARSZAWA LAT 1918 - 1939"

Gra miejska jest integralną częścią  tegorocznego projektu. 

 

ZASADY GRY

Wzorem roku ubiegłego zapraszamy do gry czteroosobowe zespoły wyposażone w mapy, przewodniki, telefony komórkowe, notatki, tablety itp. oraz własną wiedzę na temat historii, kultury i topografii naszej Stolicy. Szkołę może reprezentować jeden zespół oraz nauczyciel-opiekun, który ma prawo czynnie uczestniczyć w zabawie. Przeprowadzenie gry planujemy w październiku br.

      Gra rozpocznie się od wspólnego startu z budynku CKZiU nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47.  Każdy zespół otrzyma identyczny wykaz ok. dwudziestu zaszyfrowanychmiejsc i związanych z nimi pytań. Od uczestników zależy wybór obiektów, liczba i kolejność ich odnalezienia. Należy trafnie ustalić, o jaki obiekt chodzi, zlokalizować go poprawnie, zameldować się obok niego i przesłać do jury wspólną fotografię zespołu na tle lub obok odnalezionego obiektu, co daje prawo do udzielenia odpowiedzi na pytanie dołączone w zestawie do danego obiektu. Suma punktów uzyskanych za prawidłowe odpowiedzi i fotografie zadecyduje o uzyskanych lokatach w grze.

Uwaga: Obiekty i pytania bedą miały zróżnicowaną, podaną do wiadomości uczestników punktację!

      Na wykonanie zadania przeznaczone bedą maximun cztery godziny zegarowe.

Wyniki konkursu zostana ustalone i ogłoszone na stronie internetowej CKZiU nr 1 po trzech dniach od przeprowadzenia gry.

      Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przewidujemy  w czasie  tzw. VI Gali będącej zakończeniem cyklu wszystkich konkursów naszego projektu. Planujemy jej zorganizowanie w końcu listopada.

      Serdecznie zapraszamy ! Zgłoszenia szkół już przyjmujemy. Bardzo prosimy kierować je w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do CKZiU nr 1:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

UWAGA:    Zgłoszenie nie musi na razie zawierać danych osobowych uczestników ale bardzo prosimy o możliwość kontaktu z nauczycielem przygotowującym zespół (imię, nazwisko, telefon lub adres elektroniczny).Dokładny termin gry podamy do wiadomości w pierwszej dekadzie września.

     Mamy nadzieję na zainteresowanie naszą inicjatywą i liczne zgłoszenia świetnie przygotowanych zespołów, które będą w stanie wykorzystać różne źródła wiedzy, wykażą się znajomością Warszawy, zaangażowaniem i efektywną współpracą.

 

Zapraszamy!

(kontakt z koordynatorem konkursu: Anna Kardaszewicz, tel. (22) 877 25 57)

Konkursy w ramach projektu "Nasz cel - Niepodległość"

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

serdecznie zaprasza w roku szkolnym 2018/2019

szkoły warszawskie

do udziału w konkursach naszego projektu:

 

"NASZ CEL - NIEPODLEGŁOŚĆ"

Projekt jest elementem obchodów

100-LECIA ODRODZENIA PAŃSTWA POLSKIEGO.

 

Chcemy poprzez jego realizację przypomnieć ważne osoby i wydarzenia 

z przeszłości naszej Ojczyzny a także zaakcentować w nich miejsce 

DZIELNICY   WOLA.

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy drugi etap naszego projektu

zatytułowany

"POD BIAŁO-CZERWONĄ"

CKZiU nr 1 przewiduje nastepujące konkursy i gry:

 1. Konkurs historyczno-literacki (VI edycja) dla klas podstawowych (VII. VIII), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych: 

"MOJE SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII" 

W tegorocznej edycji proponujemy temat konkurs:

"WSPOMNIENIA Z DZIECIŃSTWA I MŁODOŚCI W LATACH  II RZECZYPOSPOLITEJ"

 2. Konkurs recytatorski (V edycja) dla klas podstawowych (VII, VIII) i gimnazjalnych:

"O LUDZIACH II RZECZYPOSPOLITEJ"

3. Konkurs fotograficzny (IV edycja) dla klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

"ŚLADY II RZECZYPOSPOLITEJ W MOIM OBIEKTYWIE"

Regulaminy i terminarz tych konkursów a także planowanych  jesienią 2018 r. dwóch gier miejskich do wglądu na stronie internetowej CKZiU nr 1.