Technikum budowlane nr 5 Branzowa szkoła i st nr 66

 

TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5 im. prof. STEFANA BRYŁY

 

TECHNIK BUDOWNICTWA (klasa 1at)

Mimo zmieniającej się koniunktury w budownictwie pozostaje ono zawsze kołem zamachowym gospodarki. Nauka w tej klasie to propozycja dla uczniów, którzy chcą być dobrymi fachowcami i specjalistami w branży budowlanej, lubią pracować w ruchu, interesują się architekturą i nowoczesną urbanistyką.

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w szkole, w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w czasie praktyk zawodowych organizowanych i gwarantowanych przez szkołę. Odbywają szkolenia organizowane przez firmy budowlane, uczestniczą w projektach europejskich zdobywając certyfikaty. Biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Celem kształcenia w zawodzie jest zdobycie kwalifikacji z zakresu projektowania, budownictwa, kosztorysowania, tradycyjnych i nowoczesnych technologii budowlanych, przedsiębiorczości, zawodowego języka obcego.

Absolwent jest przygotowany do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług, pracy w przedsiębiorstwach budowlanych,  wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w nadzorze budowlanym, administracjach budynków, biurach projektów jako asystent projektanta. Absolwent może prowadzić własną firmę, uczyć się i pracować.

Oceny z przedmiotów punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski
 • matematyka
 • max(geografia, plastyka,)
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (klasa 1kt)

Jest to propozycja dla uczniów, którzy pragną kształtować przestrzeń wokół siedzib ludzi, projektować ogrody, parki i ich wyposażenie.

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w szkole, w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w czasie praktyk zawodowych np. w Łazienkach Królewskich i u prywatnych przedsiębiorców. Biorą udział w organizowanych wycieczkach do obiektów krajobrazowych. W czasie zajęć przedmiotów praktycznych uczą się technik rysunku i malarstwa, florystyki i przygotowują makiety. Opiekują się zielenią na terenie szkoły i w szkolnym patio. Z sukcesami biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Blok Architektura Krajobrazu. Realizują liczne projekty edukacyjne organizowane wespól z Wydziałem Ogrodnictwa, Biotechnologii I Architektury Krajobrazu SGGW.

Celem kształcenia w zawodzie jest opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni,  urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień,  urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu,  prowadzenie ciągnika rolniczego z przyczepą.

Absolwent jest przygotowany do projektowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni,  projektowania elementów architektury krajobrazu, pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Oceny z przedmiotów punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski
 • matematyka
 • max(biologia, informatyka)
 • max(geografia, plastyka)

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (klasa 1wt)

Rzowój sektora budownictwa, szczególnie mieszkaniowego i infrastruktury usługowej, rodzi ogromne zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w pracach wykończeniowych.Sprawny technik robót wykończeniowych znajdzie pracę zarówno przy obsłudzie nowopowstałych inwestycji, jak i w potężnym sektorze remontowym.

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w szkole, w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w czasie praktyk zawodowych organizowanych i gwarantowanych przez szkołę. Odbywają szkolenia organizowane przez firmy budowlane, uczestniczą w projektach europejskich zdobywając certyfikaty.

Absolwent jest przygotowany do  organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budów, robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych, montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych, sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

Oceny z przedmiotów punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski
 • matematyka
 • max(geografia, plastyka,)
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (klasa 1st)

Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie  energetykę inżynierię środowiska oraz budownictwo zrównoważone energetycznie. Jest odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie oraz zmieniającą się strukturę źródeł energii w świcie, w którym coraz większą rolę odgrywa energia ze źródeł niekonwencjonalnych.

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w szkole, w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w czasie praktyk zawodowych organizowanych i gwarantowanych przez szkołę. Odbywają szkolenia organizowane przez firmy budowlane, uczestniczą w projektach europejskich zdobywając certyfikaty. Biorą z sukcesem udział w licznych konkursach i olimpiadach zawodowych.

Absolwent jest przygotowany do organizowania i wykonywania montażu, konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, kontrolowania ich pracy oraz sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Oceny z przedmiotów punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski
 • matematyka
 • max(geografia, plastyka,)
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 66

proponuje naukę w zawodach:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- fryzjer

Nauka trwa 3 lata.

Oceny z przedmiotów punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski
 • matematyka
 • max(geografia, plastyka,)
 • max(informatyka, wychowanie fizyczne)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH NR 390

 Zapraszamy osoby:

 • niepełnoletnie (od 16-tego roku życia) – ze skierowaniem z OHP;
 • pełnoletnie

Forma stacjonarna – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek i czwartek) w godz. 13.50 – 20.40. 

 

CXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Liceum na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej. Nauka trwa 4 lata (8 semestrów).

Forma zaoczna – 8 zjazdów w semestrze, zajęcia w sobotę i niedzielę w godz. 8.30 – 17.10

Forma stacjonarna – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek i czwartek) w godz. 15.30 – 20.40

 

 

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.