Majątek szkolny

Teren i budynek  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 wraz z wyposażeniem stanowi własność m.st. Warszawy. Do majątku placówki należą:

 

konto Nazwa pozycji wartość
011 Środki trwałe 12 511 486,71
013 wyposażenie 711 048,02