Accesibility button
Pan Maciej Ostapiuk nauczyciel budownictwa w TB nr 5 w dniach 8-11.05.2023 uczestniczył w działaniu Job Shadowing (Obserwacja Pracy) w Espoo w Finlandii w ramach projektu Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-VET-000011862. Nauczyciel zawodowiec obserwował organizację i przebieg  konkursu TaiTaja Mastere Skills Finland
 2023  https://taitaja2023.fi/en/, który został  zorganizowany  przez  instytucję  edukacyjną OMNIA z Espoo w Finlandii https://www.omnia.fi/en/about-omnia ,  https://www.facebook.com/omniaedupartnerships/
Uczniowie   TB nr 5  Róża kl 4wr i Artur kl 3wtkt w dniach 8-11.05.2023 uczestniczyli w konkursie architektury krajobrazu TaiTaja 2023 w Espoo w Finlandii w ramach działania Erasmus+ projekt o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062262.
Nasi zawodnicy w ramach konkursu wykonywali ogród pokazowy złożony z kostki brukowej, obrzeża granitowego z kamienia naturalnego, murku, rabaty wyniesionej z nasadzeniami roślin ozdobnych  złożonych z bylin i krzewów. , ławki.
Elementem konkursowym było też posadzenie drzewa balotowanego brzozy w sąsiedniej części parku w Espoo.
 
W konkursie tym uczestniczyło 7 zawodników z Finlandii i polska drużyna. Nasi zawodnicy byli oceniani przez sędziów z Finlandii wg tych samych kryteriów jak zawodnicy fińscy, zgodnie z standardami EuroSkills. Otrzymali dobry wynik 74,5 pkt na 100 możliwych do zdobycia  punktów.
Mentorem uczniów była  nauczycielka CKZiU nr 1 w Warszawie  Urszula Poniatowska- ekspert EuroSkills Polska oraz ze strony fińskiej p Sanna Kivisto - ekspert WorldSkills Finlandia.
Zawodnicy z Polski wypadli bardzo dobrze i godnie reprezentowali naszą szkołę i kraj.
Artur podczas przygotowania i zdobywania nowych kompetencji w obróbce kamienia naturalnego 

Zawodnicy reprezentujący  naszą szkołę na zawodach i przygotowaniach do EuroSkills Gdańsk 2023 Róża i Artur otrzymali nowe stroje  tj. ubrania do treningu  architektury krajobrazu zakupione z projektu Erasmus+ o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062262.
Uczniowie  na wszystkich konkursach i trenigach przygotowujących w Polsce i zagranicą występują w profesjonalnych ubraniach promując Technikum Budowlane  nr 5 w Warszawie,wykonując zadania treningowe i  konkursowe  rozpowszechniają  rezultaty projektu Erasmus+.
 
W załączeniu zdjęcia prezentujące nowe stroje zawodowe z nadrukiem projektu i szkoły.

    Uczniowie TB nr 5im. prof. Stefana Bryły  o specjalności technik  systemów i urządzeń energetyki odnawialnej oraz technik budownictwa w terminie 17 – 28 kwietnia 2023 roku odbyli praktyki w Budaors.

Zajęcia obejmowały czynności praktyczne: trasowanie, energooszczędne pozyskiwanie wody, śmieci, energii oraz przygotowanie podłoża do degradacji śmieci, wiązanie zbrojenia, zalewanie betonem, zbrojenie ściany, plantowanie, układanie pustaków szalunkowych, osadzanie słupów, przygotowanie do montażu ogrodzenia.

Prace poprzedzone były wykładami opiekunów praktyk i kończyły się quizami obejmującymi zakres podjętych działań.

Opiekunowie praktyk wykazali się wielkim zaangażowaniem w szkolenie i opiekę nad uczniami. Wykonanie konkretnych czynności zawodowych przyczyniło się do podniesienia umiejętności praktycznych (Professional skills). 

Wyjazd wzbogaciły zajęcia kulturalne – wycieczki, spacery, gra miejska w Budapeszcie, poznawanie zabytków, historii i tradycji Węgrów, relaks na basenie z wodami termalnymi, na kręgielni oraz rejs statkiem po Dunaju.

Młodzież rozwijała swoje kompetencje zawodowe, kulturalne i komunikacyjne, poznawała Budapeszt – urbanistykę i architekturę, komunikacyjne rozwiązania lądowe i wodne, ważne dla historii Węgrów miejsca, związki z Polską, a także tradycyjne węgierskie potrawy.

      Wyjazd przyczynił się do wzbogacenia wiedzy i umiejętności młodych ludzi.

W dniach 16.04-29.04.2023 następujący uczniowie wyjeżdżali na praktyki zawodowe do Budaors na Węgrzech zamiast planowanego wyjazdu do Osijek w Chorwacji:
 
 
W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
1.ŻÓRAWSKA GABRIELA KL 4BSAT
2.BIELECKI BARTOSZ KL 3ST
3.KRÓL MATEUSZ KL 2ST
4.ZIELIŃSKI BARTOSZ KL 3ST
5.KOZANKA LIPKA-FILIP KL 3ST
6.DRUŻNY KACPER KL 3ST
7.OZIEMBALA JAKUB KL 3ST
8.BORUŃ STANISŁAW KL 2ST
 
W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA
1.KUROWSKA JULIA KL 4BSAT
2.BATORY KAMIL KL 4BS AT
3.PASTEWSKI CEZARY KL 4BSAT
4.SANET GRZEGORZ KL 2AT
5.MURZYŃSKA OLIWIA KL 4BSAT
6.WITKOWSKI OSKAR KL 4BSAT
7.SĘK BARTOSZ KL 2AT
Zmiana miejsca praktyk nastąpiła z przyczyn organizacyjnych i była koniecznością formalną.
Accesibility button