Accesibility button
Uczniowie z kierunków architektury krajobrazu, energetyki odnawialnej i budownictwa z TB nr 5 po  powrocie z praktyk zawodowych z  Czech podzielili się rezultatami nabytych nowych kompetencji zawodowych i przygotowali prezentację na ten temat.
Uczniowie otrzymają certyficaty  Europass Mobility potwierdzające nabycie doświadczenia  oraz  nowych umiejętności zawodowych  i rozwoju   kompetencji osobowych podczas  praktyk Erasmus+ o  nr projektu  2022-1-PL01-KA121-VET-000062262.
pdf 155498 640
W dniu 26.04.2024  na platformie projektu Beneficiary Module,  siedmu  uczniów z klas 2KT1,2AT,3ST, 4AT  z TB nr 5   podsumowało bardzo pozytywnie, odbyte mobilności i praktyki w firmach czeskich w  Ostrawie. 
Uczniowie odebrali też certyfikaty ukończenia tych praktyk  po  wyjeździe  Erasmus (07-20.04.2024)  w ramach projektu o  nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062262
IMG 20240426 133650

W dniu 7.04 nasi uczniowie wyruszyli do Ostrawy w ramach programu ERAZMUS. Uczniowie odbyli wycieczkę do  miejscowości Ołomuniec zwiedzając święte miejsca oraz skorzystali z lokalnych atrakcji. Pojawili się również w kopalni „Landek” gdzie zaczerpnęli historycznej wiedzy na temat obiektu. Młodzież świetnie się odnajduje na praktykach związanych ze swoim kierunkiem, korzystając z umiejętności oraz wiedzy osób bardziej doświadczonych. Mini fotorelacja z praktyk zawodowych oraz z czasu wolnego naszych podopiecznych.

W wyniku procesu Rekrutacji Erasmus+ uczniów w ramach projektu nr umowy2022-1-PL01-KA121-VET-000062262  na wyjazd na praktyki  zagraniczne  do Ostrawy zostali zakwalifikowani następujących uczniowie z TB nr 5 :
1. Szymańska Julia     kl 2 kt1
2.Szefer Patrycja         kl 2 kt1
3.Grabin Bartosz         kl 2 kt1
4.Zygert Piotr              kl  2 at
5.Puchowski Tomasz   kl 2st
6.Szczech Maciej         kl 2st
7.Beczek Sebastian       kl 4at
Uczniowie zakwalifikowani  obowiązkowo uczęszczają na zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego zawodowego,  przygotowanie pedagogiczne i kulturowe  oraz  bhp.
Praktyki odbędą się w terminie 07.04.2024-20.04.2024.
 
Z uczniami wyjeżdża nauczyciel opiekun  Marek Kozub
Zespół Projektowy ogłasza nabór łącznie 7 uczniów z Technikum Budowlanego nr 5, z kierunków technik budownictwa , technik robót wykończeniowych , technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z klas 2-5  na praktyki zawodowe Erasmus+ do Ostrawy w Czechach. Praktyki odbędą się w kwietniu 2024 i będą trwały 2 tygodnie.
Oferta kierowania jest do uczniów klas 2-4 kształcących się ww wymienionych zawodach , którzy nie uczestniczyli w praktykach Erasmus+, do tej pory.
Zainteresowani uczniowie zgodnie z Regulaminem nr 3  mogą zgłaszać swoje kandydatury na Formularzu załącznik nr 4 nr do dnia 20.02.2024 w formie papierowej do sekretariatu TB nr 5 do pani Hanny Klejn.
 
Regulamin nr3 i Formularz nr 4 są dostępne na linku https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/projekty/akredytacja-erasmus-plus-2021-2027/regulamin-rekrutacji nr projektu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000062262
Zapraszamy!
Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.