ZIELONE ŚWIATŁO DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

   Z dniem 1 września 2015 na warszawskim Kole przy ul. Ks. Janusza 45/47 rozpoczęła działalność nasza Szkoła jako  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO nr 1 (CKZiU nr 1).

   Placówka powstała  z połączenia funkcjonujących z powodzeniem od wielu lat: Zespołu Szkół nr 24 i Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3.

   W skład nowego Centrum wchodzą szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3: 159 Gimnazjum dla Dorosłych, CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, szkoły Zespołu Szkół nr 24: Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły, Szkoła Policealna nr 48 dla Dorosłych, nowo utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 66 oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 (koordynujący na terenie m. st. Warszawy organizację konsultacji i turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz prowadzący obie te formy). Funkcjonowanie w CKZiU wyżej wymienionych szkół uatrakcyjni ofertę edukacyjną dzielnicy Wola, a także umożliwi kształcenie zawodowe na różnych poziomach i w różnych formach.

   Nasza placówka jest nowoczesnym centrum edukacyjnym otwartym na potrzeby społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy. Znajdzie w niej miejsce każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia zarówno ogólnego, jak i zawodowego. Struktura placówki została tak pomyślana, żeby każdy mógł wybrać własną ścieżkę edukacyjną.

   Młodzież po ukończeniu gimnazjum może wybrać technikum (zawody: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu) lub zasadniczą szkołę zawodową (zawody: murarz – tynkarz, betoniarz – zbrojarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kamieniarz, dekarz, fryzjer). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym zaczynając od godzin porannych.

   Osoby dorosłe mogą uczyć się systemem wieczorowym albo zaocznym, w liceum ogólnokształcącym lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ukończenie wymaganej ilości kursów i zdobycie średniego wykształcenia pozwala uzyskać dyplom technika w zawodzie (technik budownictwa, technik administracji i technik rachunkowości, technik usług fryzjerskich i w innych zawodach zgodnie z możliwościami i zapotrzebowaniem. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą przystąpić do egzaminu maturalnego lub kontynuować naukę w szkole policealnej w zawodach technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekun w domu pomocy społecznej.

   Dla osób, które z różnych względów nie ukończyły gimnazjum, istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w Gimnazjum nr 159 dla Dorosłych w systemie wieczorowym.

   A wszystko to pod jednym dachem, w przyjaznej atmosferze, w dogodnych formach i terminach, pod kierunkiem profesjonalnej i życzliwej kadry pedagogicznej. Atuty CKZiU to dobre warunki lokalowe dające możliwość wykorzystania istniejących specjalistycznych pracowni zawodowych, bliskie sąsiedztwo bursy szkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, nowoczesna baza sportowa i dogodne położenie komunikacyjne. Szkoła umożliwia więc kontynuację nauki, możliwość doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania, a także elastyczną zmianę wybranej formy i kierunku kształcenia. Wszystkie proponowane formy są bezpłatne i ogólnodostępne.

   W dzisiejszych czasach wybór kształcenia zawodowego jest najlepszym z możliwych wyborów. Nabyte umiejętności zawodowe pozwalają na swobodne funkcjonowanie na każdym rynku pracy, zapewniają bezpieczeństwo finansowe i umożliwiają stały rozwój. Uzyskanie kompetencji zawodowych nie zamyka dalszej kariery z naukową włącznie.

Zapraszamy!