Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 za 2022 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy pod adresem: dbfowola.bip.um.warszawa.pl

 

Accesibility button