Od 17 czerwca br. zaczynamy rekrutację na semestr jesienny 2024/2025!

 

FORMA STACJONARNA

Zajęcia dla formy stacjonarnej odbywają się trzy razy w tygodniu:

poniedziałek - w godzinach  15.30 – 20.40

wtorek - w godzinach            15.30 – 20.40

czwartek - w godzinach       15.30 – 20.40

 

FORMA ZAOCZNA

Zajęcia dla formy zaocznej odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8.30 - 17.10

 W liceum ogólnokształcącym nauka jest bezpłatna, trwa cztery lata i kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej (gimnazjum) lub ostatniej ukończonej klasy (semestru) liceum lub technikum;
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty (gimnazjalisty);
  • podanie o przyjęcie do szkoły na druku liceum (druk do otrzymania na miejscu w placówce);
  • 2 zdjęcia (forma stacjonarna), 3 zdjęcia (forma zaoczna)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestry wyższe, powinien przedstawić świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego oraz powinien dostarczyć świadectwa lub kserokopie arkusza ocen, ukończenia klasy (semestru) znajdującego się niżej w systemie nauczania szkolnego. 

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY SŁUCHACZ MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

Wpłata za duplikat legitymacji szkolnej lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły należy wpłacać na konto szkoły :

77 1030 1508 0000 0005 5015 6008

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.