CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Forma zaoczna – 8 zjazdów w semestrze, zajęcia w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godz. 8.30 – 17.00

Forma stacjonarna – 3 razy w tygodniu w godz. 15.30 – 20.40

Rekrutację słuchaczy prowadzi sekretariat (pokój 6A na parterze) dwa razy do roku:

  •  Na semestr jesienny – od czerwca do sierpnia
  • Na semestr wiosenny – w styczniu

Zapraszamy osoby w każdym wieku.

pdf 155498 640

Regulamin rekrutacji CXXVII Liceum Ogólnokształcęgo dla Dorosłych