Accesibility button

erasmusm2127Bez tytułuFundacja Rozwoju Systemu Edukacji  przyznała  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie Akredytację Erasmusa  w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Akredytacja Erasmus+ jest potwierdzeniem realizacji dotychczasowych projektów na wysokim poziomie jakości i daje stałą możliwość ich realizacji w latach 2021-2027.

 Akredytacja to rodzaj „biletu wstępu do programu” lub jest rodzajem stałego członkostwa w programie. Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że nasza szkoła stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację.

Na początku 2022 roku Technikum Budowlane nr 5 w Warszawie otrzyma   środki finansowe na realizację przygotowania i udziału  uczniów  w konkursach  umiejętności zawodowych za granicą, realizację praktyk zagranicznych uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli zawodowców w zakresie przygotowania do konkursów zawodowych EuroSkills i World Skills

Wielkość dofinansowania projektu o nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011862   wynosi  69708 Euro, okres realizacji obejmuje od 01.09.2021-30.11.2022, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 miesiący realizacji. 

W ramach tego projektu  będą realizowane następujące działania:

-przygotowanie i udział uczniów TB nr 5 w konkursach umiejętności zawodowych w Danii i na Węgrzech

-przygotowanie i udział uczniów TB nr 5  w praktykach zagranicznych w Danii, na Węgrzech i w Hiszpanii.

-przygotowanie przez nauczycieli programów zawodowych i językowych przygotowujących do udziału uczniów w konkursach i praktykach zagranicznych w 2022 roku.

Nabory i rekrutacja uczniów na konkursy i praktyki zagraniczne obejmuje  specjalności architektura krajobrazu, energie odnawialne, budownictwo, prace wykończeniowe w budownictwie.

Szczegółowe informacje  na temat rekrutacji i jej regulaminu są  publikowane na stronie projektu, w dzienniku Librus oraz w gablotach szkoły.

Projekt realizuje zespół projektowy, koordynatorem projektu jest pani Urszula Poniatowska.

 

Wielkość dofinansowania projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062262    wynosi  55091  Euro, okres realizacji obejmuje od 01.06.2022-31.08.2023, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 miesięcy realizacji. 

W ramach tego projektu  są realizowane następujące działania:

-przygotowanie i udział uczniów TB nr 5 w konkursach umiejętności zawodowych na Węgrzech i w Finlandii

-przygotowanie i udział uczniów TB nr 5  w praktykach zagranicznych na Węgrzech, w Czechach i w innych krajach UE

-przygotowanie przez nauczycieli programów zawodowych i językowych przygotowujących do udziału uczniów w konkursach i praktykach zagranicznych w 2022 i 2023  roku.

-udział nauczycieli zawodowców w Obserwacji Pracy i/lub szkoleniach , kursach zawodowych za granicą.

Nabory i rekrutacja uczniów na konkursy i praktyki zagraniczne obejmuje  specjalności architektura krajobrazu, energie odnawialne, budownictwo, prace wykończeniowe w budownictwie.

Szczegółowe informacje  na temat rekrutacji i jej regulaminu są  publikowane na stronie projektu, w dzienniku Librus oraz w gablotach szkoły.

 

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.