C K Z i U nr 1 w Warszawie  bierze udział w  ogólnopolskim konkursie fotograficznym  Selfie+   rozpowszechniania rezultatów projektu Erasmus+ KA 1.

Do konkursu zgłosiliśmy 7 zdjęć z  opisami, we wszystkich  kategoriach konkursowych, ich publikacja jest dostępna na stroniehttps://selfieplus.frse.org.pl/

Zdjęcia są do obejrzenia  pod następującymi linkami:

1/ Kategoria  Twój projekt w jednym ujęciu

https://selfieplus.frse.org.pl/3-in-1-trzy-w-jednym-czyli-polaczenie-energii-odnawialnych-architektury-krajobrazu-i-budownictwa/

2/ Kategoria Pokaż nam plusy swojego Erasmusa+

https://selfieplus.frse.org.pl/kategoria-pokaz-nam-plusy-swojego-erasmusa-tytul-zdjecia-wplyw-na-twoje-zycie/

3/Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/ekologia

https://selfieplus.frse.org.pl/ekologiczne-czyszczenie-basenu-w-ogrodzie-srodziemnomorskim-limpieza-ecologica-de-la-piscina-en-el-jardin-mediterraneo/

4/ Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/wyrównywanie szans

https://selfieplus.frse.org.pl/kategoria-wartosci-europejskie-w-nowej-perspektywie-wyrownywanie-szans-tytul-zdjecia-szanse-zawodowe-wyrownane/

5/ Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/synergia

https://selfieplus.frse.org.pl/kategoria-wartosci-europejskie-w-nowej-perspektywie-synergia-tytul-zdjecia-praca-zespolowa-daje-lepszy-efekt-zawodowy/

6/ Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/działania społeczne

https://selfieplus.frse.org.pl/kategoria-wartosci-europejskie-w-nowej-perspektywie-dzialania-spoleczne-tytul-zdjecia-ciasteczka-dla-wszystkich/

7/ Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/cyfrowy świat

https://selfieplus.frse.org.pl/budowlany-odkrywca-kategoria-cyfrowy-swiat/

Zdjęcia zgłoszone na Selfie+ zostały wykonane przez uczestników mobilności uczniów i nauczycieli, podczas działań projektowych  Erasmus+ KA1, w latach 2019-2020.

Konkurs trwa do końca października 2021, jego wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie 2021.

Trzymamy kciuki i życzymy zwycięstwa!

W dniu 21 czerwca 2021  dwunastka  uczennic i uczniów z klas trzecich  i czwartych TB nr 5 odebrała certyfikaty Europass mobility i ECVET portfolio, które potwierdziły udział tych uczniów w praktykach  Erasmus + w firmach  w Malaga  w Hiszpanii  w  2020 roku oraz  nabycie przez  nich  nowych kompetencji zawodowo-językowych,  przydatnych na rynku pracy.
Uczniowie mogą wykazywać się  dokumentem Europass mobility w aplikowaniu o pracę w Polsce i za granicą.
Dokumenty te  mogą  być przydatne szczególnie  dla tegorocznych absolwentów  klasy IV kt , Patrycji i Michała , którzy w ramach praktyk  pracowali w ogrodzie słynnego aktora Antonio Banderasa w Malaga.
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie w czerwcu 2021 obchodzi 5-lecie realizacji projektów współpracy międzynarodowej Erasmus+. 
W latach 2016-2021   szkoła zrealizowała dwa projekty mobilności zawodowej uczniów i nauczycieli w Technikum Budowlanym nr 5 i jeden  projekt mobilnościowy w edukacji dorosłych w szkołach dla dorosłych.
W praktykach  zawodowych  w Niemczech,Hiszpanii i Bułgarii uczestniczyło łącznie 111 uczniów w zawodach budowlanych, architektury krajobrazu i energii odnawialnych.
 
W szkoleniach zawodowych i ogólnych w Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Irlandii i Finlandii  brało udział 30 nauczycieli i osób z personelu szkoły.
 
Wartość dodana projektów to zwiększony potencjał zawodowy i wzrost konkurencyjności CKZiU nr 1 na rynku edukacyjnym,podniesienie kompetencji zawodowych  i ogólnych  u uczniów i nauczycieli, zdobyte nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym.
Od września 2021 CKZiU nr 1 w Warszawie będzie realizowało projekty zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus .
Zapraszamy do nas uczniów zainteresowanych udziałem w  projektach międzynarodowych i nauką w zawodach w naszej placówce.
 
Informację o naszym jubileuszu projektowym zamieściło też na swojej stronie Biuro Edukacji w Warszawie.
 
W czasie nauczania zdalnego nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  korzystali z zasobów i opracowań projektu Erasmus+ KA1.
 
Prezentację na temat Tradycyjnych obiektów architektury krajobrazu w Braga w Portugalii przygotowały panie Joanna Buniewicz i Katarzyna Kowalczyk.
Prezentację na temat Urządzeń energetyki odnawialnej w Braga w Portugalii  przygotowali ponowie Karol Falkiewicz i Jakub Niewczas.
 
Wymienieni nauczyciele przedmiotów zawodowych na przełomie stycznia-lutego 2019 , a więc  jeszcze przed pandemią,brali udział w stażach w firmach w 
Braga w Portugalii w ramach projektu Erasmus+ KA1.
 
Prezentacje te również wzbogaciły lekcje wychowawcze w klasach TB nr 5 i BS 1 stopnia nr 66.
Accesibility button