Sprawozdanie finansowe placówki za 2019 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy

Nazwa zamówienia:  Zagospodarowanie terenu patio przy budynku CKZiU nr 1 w Warszawie

Znak postępowania: CKZiU1/882/2020

Data zamieszczenia: 20-03-2020 r.

pdf 155498 640

Informacja z otwarcia ofert

Accesibility button