CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO nr 1 w WARSZAWIE

serdecznie zaprasza uczniów i słuchaczy mazowieckich placówek oświatowych do udziału w konkursach drugiej edycji naszego projektu:

„Tobie, Warszawo!”

Projekt jest kontynuacją edycji pierwszej i ma na celu zaakcentowanie 420 rocznicy przyznania Warszawie statusu stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz 100 rocznicy włączenia wsi Wola do naszej metropolii.

Z satysfakcją informujemy, że tegoroczny projekt realizowany jest pod honorowym patronatem: 

Logo MKO

Accesibility button