Spalić? Wyrzucić? Kompostować?

Nie!!! BUDOWAĆ!!!

Architektura w mikroskali dla naszych braci mniejszych (drobnych zwierząt leśnych, ptaków, owadów pożytecznych) powstała po ostatnich naszych zmaganiach z drewnem.

Po zajęciach z budowy i konserwacji obiektów architektury krajobrazu pozostają nam resztki drewna, czasem większe, czasem mniejsze, zawsze jednak jest ich sporo. Stąd pomysł by wykorzystać je w miniaturowych budowlach, które będą funkcjonować w przestrzeni miejskiej i leśnej, stanowąc np. schronienie dla biedronek żywiących sie mszycami, czy wspierać zimowe dokarmianie ptaków i wiewiórek.

P.S.

Wiewiórka ze zdjęcia od kilku lat przychodzi na obiady do zbudowanego przez nas, wysłużonego już karmnika. W przyszłym roku planujemy przeprowadzić w nim remont generalny :)


wiiewiorka happy

Wzorem lat ubiegłych tegoroczni maturzyści pozostawili po sobie trwały ślad w przestrzeni Woli. 30 kwietnia 2021 r. odbyło się uroczyste sadzenie drzew w Parku Szymańskiego. Techniku Budowlane nr 5 reprezentowali absolwenci kierunku architektura krajobrazu, oczyswistym więc jest, że nasze drzewa będą największe i najpiękniejsze :).

Przedstawiamy Wam poniżej  najciekawsze prace, które wpłynęły na konkurs "Dzień Krokusa". Dziękujemy za tak duzy odzew w tym trudnym dla nas wszustkich czasie, za chęci, za siłę i za pamięć.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemyz a zwycięzcom gratulujemy!

Do kolejnego konkursu!

Zapraszamy do udziału w konkursie DZIEŃ KROKUSA.dzień krokusa

REGULAMIN KONKURSU:

Celem konkursu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko, popularyzacja dbałości o przyrodę oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej.

 1. W konkursie udział może wziąć każdy uczeń/słuchacz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie.
 2. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana dowolną technika plastyczną lub fotografia.
 3. Pracę plastyczną należy sfotografować i przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Fotografię należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Wypełnić formularz zgłoszeniowy do konkursu oraz zgodę na wykorzystanie pracy poprzez opublikowanie na stronie szkoły i portalu społecznościowym.
 6. Termin nadsyłania prac: 25 kwietnia 20201r
 7. Data ogłoszenia wyników konkursu: 30 kwietnia 2021r

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO

DZIEŃ KROKUSA

 1. Dane uczestnika:

Imię …………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko…………………………………………………………………………………………………….

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………..

Klasa/semestr ……………………………………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zgłaszam do konkursu 1 zdjęcie pracy plastycznej □
 2. Zgłaszam do konkursu 1 fotografię □
 3. Zgłoszenie (przesłanie formularza zgłoszeniowego) oznacza zgodę na przetwarzanie danych w celach wynikających z organizacji konkursu.

………………………………………….                                …………………..………………………………………..

Miejscowość, data                                              Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

 

„Eko z Twoją Wolą", czyli dzieci i młodzież troszczą się o środowisko

Przedszkola i szkoły od lat działają na rzecz szeroko rozumianej ekologii.
W tym roku realizują projekt „Eko z Twoją Wolą”. Celem projektu jest m.in. zmotywowanie wychowanków i uczniów do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.

Przedszkolaki w ramach autorskiego programu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”, biorą udział w różnych akcjach: „Rośliny za elektrośmieci”, „Milion drzew dla Warszawy”, „Sprzątanie świata”, zbiórce nakrętek plastikowych, zużytych baterii, makulatury, czy karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie. Z kolei uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w wykładach
i prezentacjach promujących zachowania ekologiczne i powadzą działania pod wspólną nazwą „Ekologia po sąsiedzku”. W niektórych szkołach uczniowie jesienią wykonywali „prace ekologiczne”
w specjalnie zorganizowanych przyszkolnych ogródkach. Wszystkie szkoły podstawowe biorą udział w różnorodnych akcjach czy zbiórkach charytatywnych. Zbierają korki, tusze, tonery, karmę czy koce dla potrzebujących zwierząt. Biorą udział w akcjach np. „Sprzątanie Świata”. Szkoły ponadpodstawowe w ramach działań ekologicznych rozpoczęły jesienią rewitalizację terenów przyszkolnych, porządkując zieleń czy zasadzając krzewy i kwiaty. Na wiosnę zaplanowany jest udział młodzieży w corocznej akcji „Sadzenia drzew przez maturzystów”. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli też działania nad realizacją konkursowych filmów o segregacji śmieci i filmów instruktażowych „Eko Porada, czyli jak to zrobić?”.

Jak widać wolskie placówki oświatowe nie tracą z pola widzenia tak ważnej kwestii, jaką jest ekologia
i udowadniają, że projekt „Eco z Twoją Wolą” nie jest tylko pustym hasłem. Więcej informacji na temat realizacji dzielnicowego projektu „Eco z Twoją Wolą” znajduje się poniżej:

Plan działań w ramach projektu EKO z Twoją Wolą w wolskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
PRZEDSZKOLA
Lp.  Działanie  Krótki opis  Uczestnicy Termin realizacji 
1 Skąd bierzemy prąd?
„Energia w naszym przedszkolu” - spacer po pomieszczeniach przedszkolnych w poszukiwaniu urządzeń działających na prąd, wdrażanie do poszanowania energii elektrycznej, poznawanie źródeł pozyskiwania energii i  zasad oszczędzania energii.
grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne styczeń 2021 r.
2 „Komu i do czego potrzebna jest woda?” „Woda w różnej postaci” - zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody, doświadczenia ze śniegiem, lodem - zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia; „Dlaczego pada deszcz?” - poznanie obiegu wody w przyrodzie; „Kącik małego badacza” - zabawy badawcze z wodą (rozpuszczanie różnych substancji w wodzie, barwienie wody, parowanie i skraplanie; "Oszczędzamy wodę” - poznanie sposobów oszczędzania; projektowanie plakietek, umieszczanie ich przy kranach w przedszkolu  i domu. grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne luty 2021 r.
3  „W poszukiwaniu wiosny”   „Wiosna na parapecie” – założenie hodowli roślin: sianie rzeżuchy, owsa, kwiatów, sadzenie cebuli itp.; pielęgnacja oraz obserwacja wzrostu roślin; „Czego do życia potrzebuje roślina?” - eksperymenty i doświadczenia   z wodą i światłem;  Obchody Pierwszego Dnia Wiosny - przygotowanie „Ekologicznej Marzanny” (z odpadów, surowców wtórnych). grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne marzec 2021 r.
4 "Komu i do czego jest potrzebna jest gleba"?  "Zanieczyszczenia gleby i sposoby jej ochrony” - pogadanki, prelekcje, filmy itp., prace w ogrodzie przedszkolnym: sianie i sadzenie kwiatów, warzyw na wyznaczonych rabatach i klombach – pielęgnacja i obserwacja wzrostu roślin, Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia), organizacja VIII Dzielnicowego Pleneru Artystycznego Wesołe Zabawy Przy Zielonym Wzgórzu pt. "Eko zabawka". grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne kwiecień  -  maj 2021 r.
5 "Powietrze - żywioł, który chcemy poznać blizej" Zabawy w plenerze - obserwacje przyrodnicze (z wykorzystaniem lup);  „Szukaj wiatru w polu”  - zabawy z wiatrem, eksperymenty, doświadczenia; „Chore powietrze” - zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia powietrza i sposobami jego ochrony. grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne maj 2021 r.
6 "Dzień Ochrony Środowiska" Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca); E - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego - poznawanie zwierząt hodowanych na wsi oraz wyrobów z własnej ekologicznej hodowli; „Eko piknik” z okazji Dnia Dziecka, Święta Rodziny.             grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne czerwiec 2021 r.
7 Przyrodnicze obserwatoria i eko ogrody Modyfikacje i aranżacje przyrodnicze. grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne marzec - czerwiec 2021 r.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Lp.  Działanie Krótki opis  Uczestnicy Termin realizacji 
1 Biologiczne inspiracje Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody - zwrócenie uwagi na skutki niewłaściwej eksploatacji wyczerpywalnych zasobów przyrody; Różnorodność biologiczna - zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na zmiany klimatyczne i związane z nimi wymieranie gatunków;  "Eko moda na co dzień" - podnoszenie świadomości na temat wpływu produkcji materiałów tekstylnych na środowisko. klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - zajęcia dostosowane do poziomu dzieci marzec - czerwiec 2021 r.
2 W poszukiwaniu wiosny  Rajd Wiślany, wycieczka do stacji filtrów lub stacji wodnej "Gruba Kaśka", "Leśne łowy" - zabawa w szukanie skarbów przyrody, Park Szczęśliwicki - efekt rekultywacji wyrobisk gliny i usypiska gruzu i śmieci. Przyroda wokół nas - wycieczka do KPN. Wizyta w laboratorium - Centrum Nauki Kopernik;  klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - zajęcia dostosowane do poziomu dzieci marzec - czerwiec 2021 r.
3 "O przyrodzie poetycko" SP 25 - Poezja ekologiczna - konkurs na najciekawszy wiersz o tematyce ekologii; Wiosna - ach, to Ty?! - Konkurs fotograficzny;                                                                            SP 351 -"Moja Planeta" - Konkurs plastyczny;                                                                                                             SP 238 - "Z ekologią za pan brat"  - turniej wiedzy ekologicznej klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - konkursy dostosowane do poziomu dzieci maj - czerwiec 2021 r.
4 "Zielona Wola - Zielona Ziemia" "Mali ogrodnicy" - uprawy roślin w skrzynkach lub w szkolnych ogródkach ekologicznych /skrzynie z warzywami, ziołami/. Reorganizacja zielonego kącika w szkole - "Żywa ściana". "Mini ogrody" - wykonanie miniaturowych ogrodów w których są posadzone rośliny  miniaturowe, wolno rosnące. Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia). Wystawa prac z okazji obchodów Dnia Ziemi. klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - zajęcia dostosowane do poziomu dzieci kwiecień - maj 2021 r.
5 "Ekologiczny wolontariat"  Zbiórka nakrętek dla schroniska - "Wrzuć nakrętkę dla zwierzaka!"; Zbiórka zużytych tuszy do drukarki - Recykling, pomoc dla schroniska dla zwierząt  - akcja "Tusz do paki"; Przeprowadzenie zbiórki dla zwierząt ze schroniska w Józefowie - Kochamy zwierzęta. klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - akcje dostosowane do poziomu dzieci luty - czerwiec 2021 r.
6 "Promocja Zdrowego żywienia" Ekologiczny  Piknik Rodzinny;  „Eko piknik” z okazji Dnia Dziecka, Święta Rodziny itp.    klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych wraz z rodzicami maj - czerwiec 2021 r.
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Lp.  Działanie Krótki opis  Uczestnicy Termin realizacji 
1 E - konkurs "Zero waste z własnej Woli" Konkurs o tym, jak dzieci przerabiają śmieci, czyli twórczy recykling surowców wtórnych - przygotowanie rzeczy pomysłowych i praktycznych z materiałów odpadowych (ozdoby walentynkowe, ozdoby wielkanocne). Ekspozycja zdjęć ozdób w formie kolaży. uczniowie wszystkich klas luty - kwiecień 2021 r.
2  "Eko Porada, czyli jak to zrobić"  Film instruktażowy z cyklu:  "Eko Porada, czyli jak to zrobić" (na temat szeroko rozumianej ekologii - film zawierający poradę dotyczącą ekologicznego żywienia, wykonania środków ochrony osobistej, obsadzenia zielenią terenu itp.). chętni uczniowie, nauczyciele marzec 2021 r.
3 Wykłady ekologiczne             w formie online Wykłady  poświęcone szeroko rozumianej ekologii - tematyka wykładów: wykorzystanie energii odnawialnych, segregacja odpadów, ochrona przyrody itp. nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
i wychowania fizycznego (we współpracy
z chętnymi uczniami)
luty - marzec 2021 r.
4 "Czyste płuca Woli" Projekt sportowo - ekologiczny  "Szlakiem Płuc Woli" - bieg na orientację połączony ze sprzątaniem wybranego parku wolskiego.  uczniowie pierwszych
i drugich klas oraz reprezentacja maturzystów 
maj - czerwiec 2021 r. 
5 "Maturzyści dla środowiska" Sadzenie drzew przez maturzystów.
Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.