Koncepcja  pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

                                                                      Seneka Młodszy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Warszawie jest nową placówką, w skład której wchodzą szkoły z długoletnimi tradycjami edukacyjnymi. Umożliwiamy uczniom i słuchaczom nabywanie lub doskonalenie potrzebnej wiedzy i umiejętności oraz pomagamy odnaleźć swoje miejsce w szybko zmieniającym się świecie. Jako społeczność nauczycieli, uczniów, słuchaczy  i  pracowników niepedagogicznych działamy w oparciu o wartości takie jak mądrość, uczciwość  i szeroko rozumiane dobro jednostki. Najważniejszym celem naszych działań jest indywidualny sukces ucznia i słuchacza osiągany na miarę jego możliwości, ukształtowanych umiejętności i postaw.

 • Zapewniamy optymalne warunki rozwoju ucznia i słuchacza, wspierając  w nim poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Promujemy postawę aktywnego uczenia się przez całe życie.
 • Przeciwdziałamy społecznemu wykluczeniu i kształtujemy postawy prospołeczne oraz  zdolność dostosowanie się  do wyzwań współczesnego świata.
 • Wychowujemy w duchu powszechnie akceptowanych zasad etycznych, wartości, norm
  i postaw.
 • Kształcimy poczucie tożsamości narodowej, więzi z  kulturą polską i europejską, propagując jednocześnie tolerancję religijną i światopoglądową.
 • Zapewniamy każdemu uczniowi i słuchaczowi poczucie bezpieczeństwa oraz harmonijną współpracę z nauczycielami.
 • Uczymy samodzielnego myślenia i działania, umożliwiamy rozwijanie zainteresowań i wyrównanie szans edukacyjnych.
 • Zapewniamy dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę  rzetelnie  przygotowującą  do egzaminów  zewnętrznych.
 • Przygotowujemy do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,  wykorzystując  w nauczaniu nowoczesne technologie multimedialne oraz platformę  e-learningową.
 • Promujemy zdrowy tryb życia i ochronę środowiska, przeciwdziałamy uzależnieniom, przemocy, zjawiskom patologii społecznej.
 • Współpracujemy z władzami samorządowymi, instytucjami wspierającymi oświatę oraz  środowiskiem lokalnym.
 • Dbamy o właściwe zarządzanie i organizację szkoły.

Centrum kształci i wychowuje uczniów i słuchaczy na obywateli Polski i Europy – świadomych swoich praw i obowiązków, którym łatwiej będzie odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i z sukcesem realizować się w życiu rodzinnym.

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.