KOMPETENCJE ZAWODOWE PO PRAKTYKACH W LIPSKU

KOMPETENCJE  ZAWODOWE PO PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W LIPSKU

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie ankiety skierowanej do uczniów, wywiadów z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Ankietowani uczniowie badane aspekty oceniali w skali pięciostopniowej.

- Przyrost wiedzy na temat branży - bardzo wysoko lub wysoko oceniło 70% ankietowanych, pozostali na poziomie zadowalającym,

- Przyrost wiedzy na temat kultury pracy, kultury biznesowej i obyczajów - bardzo wysoko lub wysoko oceniło 82%  uczniów, na poziomie zadowalającym 18%,

- Poprawę komunikacji z ludźmi z innych krajów - bardzo wysoko lub wysoko oceniło 85% uczniów, pozostali na poziomie zadowalającym,

- Satysfakcję z doboru miejsca odbywania praktyki - bardzo wysoko lub wysoko oceniło 86% uczniów, 1 uczeń słabo, pozostali na poziomie zadowalającym.

Jako najbardziej użyteczne szkolenia – staże uczniowie wskazali:

Technicy budownictwa

-wizytę w elektrowni wiatrowej,

-technologię renowacji elewacji obiektów zabytkowych,

-technologię wykonywania podwieszanych sufitów,

-technologię wykonywania suchej zabudowy,

-wykonywanie tynków i ociepleń przy użyciu różnych materiałów,

Technicy architektury krajobrazu

-pracę przy cięciach pielęgnacyjnych i ścince drzew,

-metody pielęgnacji roślin w zieleni miejskiej,

-metody pielęgnacji trawników sportowych,

-szkolenie z obsługi różnego typu kosiarek,

-metody konserwacji i renowacji zieleni w obiektach zabytkowych.

Wysoki poziom satysfakcji z odbytego stażu można również dostrzec w odpowiedziach uczniów na pytanie: Co najbardziej podobało Ci się podczas realizacji projektu?

„Podobało mi się, że pracodawca był zorganizowany, bardzo chętny do rozmowy z nami”

„Miejsce praktyk było świetnie dobrane”

„Podobały mi się relacje pracodawcy z praktykantami”

„Najbardziej podobało mi się miejsce odbywania stażu”

„Bardzo podobało mi się przyjazne nastawienie pracodawcy”

„Najbardziej podobał mi się czas spędzony w pracy”

„Praktyki i zdobyte na nich nowe doświadczenia”

„Najbardziej podobała mi się praca pod okiem Pana Wenzla”

Nauczyciele przedmiotów zawodowych w wywiadach wskazują na:

- większą otwartość uczestników projektu na zdobywanie wiedzy z zakresu dziedziny w jakiej się kształcą,

- większą motywację do zgłębiania zagadnień trudnych,

- zwiększoną percepcję korelacji między przedmiotowych w zakresie przedmiotów zawodowych,

- wzrost chęci do dzielenia się wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniami,

- zwiększoną efektywność pracy w grupach,

- większą zdolność wykorzystania  teorii w praktyce.

Wnioski:

- uczniowie nawiązali relacje z pracodawcami i opiekunami w miejscu pracy,

- uczniowie mieli możliwość nabycia wiedzy, doświadczenia i nowych kompetencji zawodowych,

- współpraca z obcokrajowcami oraz poznanie zasad obowiązujących w niemieckich firmach przyczyniła się do przełamania bariery językowej oraz dała możliwość porównania polskiej i niemieckiej obyczajowości, kultury i organizacji pracy oraz kultury biznesowe,

- odbyty staż wpłynął pozytywnie na motywację do kształcenia się w wybranym zawodzie,

- uczniowie nabyli umiejętność sprawnej pracy w grupie .

Rekomendacje:

- umożliwiać uczniom pracę  w zagranicznych zakładach pracy celem nabycia doświadczeń,

- motywować uczniów do nauki języków obcych, bo dobra komunikacja w miejscu pracy daje możliwość poznania szczegółów wykonywanej pracy oraz pozwala na większe zaangażowanie w wykonywane zadania.

Pełna ocena przyrostu wiedzy i umiejętności zawodowych będzie możliwa po dokonaniu pełnej analizy wyników wszystkich egzaminów z kwalifikacji, które to egzaminy  są jeszcze przed młodzieżą.

PowerPoint

Kompetencje zawodowe