Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustwicznego nr 1 w Warszawie w dniach 27.09.2019-31.10.2019 jest partnerem ogólnopolskiej kampanii promującej kształcenie dorosłych. Akcesja i organizowane wydarzenia znajdują się pod linkiem https://edurosli.pl/wydarzenia/wydarzenie/351.
 
Na terenie szkoły na korytarzu na 1-szym piętrze została zorganizowana wystawa pt Uczymy się dla siebie i innych 
prezentująca rezultaty mobilności nauczycieli i kadry niezawodowej szkół dla dorosłych  ze szkoleń zagranicznych w Finlandii, Hiszpanii, Irlandii i Bułgarii.
 
W załączeniu  zdjęcia i plakat tej wystawy.

66713317 1258946204266862 4914644219689172992 n

     Od 7 do 13 lipca 2019 r. grupa 5 nauczycieli oraz 1 osoba z administracji CKZiU nr 1 przebywała  w Cork w Irlandii na kursie języka angielskiego „English for you”. Kurs realizowano w ramach projektu pt.  „Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu”  z programu PO WER „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej w edukacji dla dorosłych” Kurs możliwy był do zrealizowania dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu oraz współpracy z partnerem edukacyjnym ETN Training Vision Ireland.

   Grupa podniosła swoje kompetencje językowe, poznała innowacyjne metody nauczania języka angielskiego oraz irlandzki system szkolnictwa dla dorosłych.   Kursanci poznali kulturę i  historię Irlandii, zwiedzili Cork i najbliższą okolicę.   Cel kursu został osiągnięty, nabyte przez nauczycieli i pracownika administracji placówki nowe kompetencje wpłyną na podniesienie jakości pracy z młodzieżą i dorosłymi w szkołach dla dorosłych.

W dniu 20.02.2019  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej CKZiU nr 1 w Warszawie  nauczyciele szkół dla dorosłych przedstawili efekty szkoleń  wyjazdowych z Hameelinna  i Malaga, w których uczestniczyli w  listopadzie 2018 i na przełomie stycznia -lutego 2019.
 
Pani Agnieszka Duszyńska -Rożnowicz omówiła następujące aspekty rozwoju szkoły dla dorosłych w Finlandii:
*system wsparcia młodzieży fińskiej na przykładzie projektu Efektywny Mentoring i działalności Centrum Młodzieżowego ARX ,
*zasady działania szkolnictwa fińskiego na przykładzie Tavastia Consortium i Uniwersytetu HAMK , 
*rolę OHJAAMO jako instytucji typu ONE-STOP-SHOP bardzo efektywnie wspierającej młodych ludzi w Finlandii.
 
 
Pani Edyta Gocał i pan Piotr Serwański  przedstawili swoje obserwacje  ze szkolenia Job Shadowing w IES La Rosaleda, szkole dla dorosłych w Malaga.
Nauczyciele omówili organizację szkoły dla dorosłych, kierunki kształcenia ,stosowane przez Hiszpanów metody nauczania dorosłych tj.stacjonarną i blended learning, stosowane strategie rozwojowe i metody promocji  szkoły w Malaga.
 
Dzielenie się wiedzą z nauczycielami  z CKZIU 1  zainspirowało Grono Pedagogiczne do dalszych działań na rzecz zwiększenia potencjału szkół dla dorosłych.
 
Załączniki:

   W dniach 27.01.2018 do 02.02.2018 odbyło się szkolenie nauczycieli Job Shadowing w Maladze (Hiszpania) - projekt PO WER Edukacja Dorosłych. Kadra CKZiU nr 1 (p.Edyta Gocał i p. Piotr Serwański) pod opieką nauczyciela Salvadora Jimenez ze szkoły dla dorosłych IES La Rosaleda uczestniczyła w obserwacji zajęć dydaktycznych i praktycznych na różnych kierunkach kształcenia, zapoznawała się ze strukturą funkcjonowania systemu szkolnictwa w Hiszpanii, poznawała kierunki rozwoju, metody promocji oraz warunki funkcjonowania szkoły, pogłębiła znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego. Dowiedziała się o wykładanych przedmiotach, metodach pracy ze słuchaczami szkoły dla dorosłych w Maladze. Dzięki odbyciu szkolenia job shadowing nauczyciele nabyli umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, zdobyli niezbędną wiedzę na temat jakości relacji pomiędzy nauczycielami - dyrektorami oraz nauczycielami - słuchaczami. Podczas tygodniowego pobytu nauczyciele spotkali się z wielką życzliwością, wyrozumiałością, gotowością przekazywania wiedzy oraz rozwiązań w sferze dydaktycznej i praktycznej. Wszyscy nauczyciele uczący w szkole IES La Rosaleda byli otwarci na dialog, chętnie wymieniali się informacjami. Dzięki ciepłej oraz życzliwej atmosferze szkolenie job shadowing było wielką przyjemnością i zdobyciem cennego doświadczenia, które będzie wykorzystywane w dalszej pracy zawodowej nauczycieli oraz przyczyni się do strategii rozwoju naszej szkoły.

Nasi nauczyciele: Edyta Gocał i Piotr Serwański uczestniczyli w kursie języka hiszpańskiego przed wyjazdem na Job Shadowing w Maladze. Nauczyli się podstawowych słów i zwrotów oraz poznali ciekawostki kulturowe na temat regionu Andaluzji. Zajęcia prowadziła Pani Dominika Kruszewska.

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.