KKZ

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

Jakie kwalifikacje można zdobyć w roku szkolnym 2019/2020?

Technik usług fryzjerskich

  • AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich –  3 semestry
  • A.23  – Projektowanie fryzur – 1 semestr

Technik architektury krajobrazu

  • R.22  – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu   – 1 semestr

Technik budownictwa

  • BD.29 – Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno- budowlanych  –  3 semestry

Oferta kursów jest skierowana do wszystkich chętnych, pracujących i niepracujących, chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Wszystkie zajęcia, zarówno praktyczne jak i teoretyczne są bezpłatne. Zajęcia w nowoczesnych pracowniach prowadzą doświadczeni nauczyciele zawodu.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe osobiście składają w sekretariacie CKZiU nr 1 następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na kurs z kwestionariuszem  słuchacza (dane osobowe należy poświadczyć udostępniając  do wglądu swój dowód osobisty),

2) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki / wykonywania wybranego zawodu.

                                                                                                                                                 Wszystkich chętnych zapraszamy !

 

BEZPŁATNY system kształcenia zawodowego dla dorosłych
Z dniem 1 września 2012 r.  MEN wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. KKZ są BEZPŁATNE.

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Więcej informacji pod numerem tel. 22 888 2 777 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.