MIĘDZYSZKOLNA  GRA  MIEJSKA

"WARSZAWA LAT 1918 - 1939"

CKZiU nr 1,  24 października  2018 r.

 

W Y N I K I

 

I MIEJSCE

Zespół Szkół nr 36 

im. Marcina Kasprzaka

II MIEJSCE

Technikum Budowlane nr 5

im. prof. Stefana Bryły

III MIEJSCE

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych

nr 2

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ICH OPIEKUNOM ZA UDZIAŁ. ZAPRASZAMY DO NASZYCH POZOSTAŁYCH KONKURSÓW!

  

 Relacja z przebiegu gry, terminy przyjmowania prac na konkurs literacko-historyczny i fotograficzny oraz termin uroczystej Gali kończacej nasz projekt zostaną umieszczo-na na stronie CKZiU nr 1 w rubrykach: AKTUALNOŚCI i KONKURSY w terminie późniejszym.

ORGANIZATORZY

Accesibility button