POWSTANIE WARSZAWSKIE - APEL - PAŹDZIERNIK 2018 r.

1. Wejście słuchaczy   -  nagrania: "Warszawskie dzieci"

        "Mała dziewczynka z AK"

2. Syrena - sygnał ciągły lub modulowany

3. Powitanie - prezentacja Świadka Historii

4. Hymn Polski

5. Recytacja - A. Słonimski "Grób Nieznanego Warszawiaka"

6. Świadek Historii

- prelekcja

- wręczenie nagród laureatom gry miejskiej

- wręczenie dyplomów i upominków laureatom testu z wiedzy o Powstaniu Warszawskim

9. Podziękowanie dla Świadka Historii

10. Nagranie - "Modlitwa obozowa"

11. Zakończenie