Rozdanie certyfikatów Europass Mobility

   Uczniowie, którzy odbyli latem 2019 praktyki w firmach w Sofii w Bułgarii, w ramach projektu Erasmus +, otrzymali certyfikaty Europass Mobility potwierdzające nabycie nowych kompetencji zawodowych, językowych i doświadczenia w zawodach technik budownictwa oraz  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
   1 uczennica i 12 uczniów, z klas   2AT, 3 AT i 4 ST wykorzysta  zdobyte certyfikaty do aplikowania u przyszłych pracodawców na polskim lub zagranicznym rynku pracy.  
   Wszystkim zdobywcom  Europass Mobility serdecznie gratulujemy!