WYJEŻDŻAJĄCY NA PRAKTYKI ZAWODOWE ERASMUS+ UCZĄ SIĘ ANGIELSKIEGO

kang1Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowani do wyjazdu na miesiąc do Malagi w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS+ uczestniczą w 35 godzinnym kursie języka angielskiego. Kurs odbywa się w soboty od 9 do 13 w sali komputerowej. W czasie kursu uczniowie rozwijają zdolności komunikacyjne w języku obcym ze szczególnym uwypukleniem czynności zawodowych. Znajomość języka mogą testować i pogłębiać przy wykorzystaniu unijnej platformy e-learningowej OLS, ale przede wszystkim w czasie zajęć aktywizujących z nauczycielem. Uczniowie pracują w małych zespołach rozwiązując zadania wymagające komunikacyjnego używania języka angielskiego. Kurs obejmuje 7 spotkań warsztatowych. Uczniowie rozpoczęli pracę 9 listopada a ostatnie zajęcia przewidziane są na 4 stycznia przyszłego roku. Tematyka zajęć obejmuje również elementy kulturowe w odniesieniu do Unii Europejskiej i Hiszpanii. Po angielskim czekają ich jeszcze w styczniu trzy spotkania warsztatowe z lektorem języka hiszpańskiego.