Prezentacja rezultatów staży uczniów CKZiU nr 1 w Sofii na uroczystym otwarciu roku szkolnego 2019/2020 w auli szkolnej.

   W czasie uroczystego otwarcia roku szkolnego 2019/2020 w auli szkolnej odbyła się prezentacja rezultatów miesięcznych praktyk zawodowych w Sofii w Bułgarii na przełomie czerwca i lipca br. 
   Nauczyciele opiekunowie Urszula Poniatowska i Marek Kozub przedstawili rezultaty osiągnięte podczas staży zawodowych uczniów w odniesieniu do grupy młodzieży z energii odnawialnych oraz grupy budowlanych.
W grupie młodzieży z energii odnawialnych uczniowie zapoznali się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi na świecie, a uczniowie z  grupy budowlanych poznali młodego entrepreneura typu (od pucybuta do milionera).
 
    Trzech uczniów, którzy odbyli praktyki zawodowe w Sofii w Bułgarii, Zbigniew Pyrzanowski z 4st, Mateusz Pawlak z 4st oraz Mateusz Sura z 3at przedstawili film ilustrujący w dowcipnej formie ich pobyt.
Załączniki:
PowerPoint