ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 zaprasza na „Dni otwarte”, które odbędą się w dniach: 

  • ·4 marca 2020 r. (środa) o godzinie 17.30, 
  • ·29 kwietnia 2020 r. (środa) o godzinie 17.30.

Spotkania dotyczyć będą rekrutacji i kształcenia w następujących szkołach, wchodzących w skład Centrum:

1)      Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 390;

2)      CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

3)      Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły (zawody – technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie);

4)      Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 (zawody – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych).