SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII I ZAKOŃCZENIE GRY MIEJSKIEJ "WARSZAWA - WRZESIEŃ 1939".

P1110935     5 lutego br. w siedzibie CKZiU nr 1 odbyło się spotkanie uczniów z Panią Barbarą Piotrowską, która w czasie II wojny światowej była małą dziewczynką i przeżyciami z tamtych lat często dzieli się dziś z młodzieżą. 

     W spotkaniu uczestniczyła dwie klasy Technikum Budowlanego nr 5 oraz zespoły warszawskich szkół podstawowych, które zostały laureatami gry miejskiej "Warszawa - wrzesień 1939" przeprowadzonej przez CKZiU nr 1 w październiku ub. roku. 

      Po krótkim powitaniu zebranych  Pani Dyrektor Halina Matuszewska wręczyła predstawicielom najlepszych szkół puchary i dyplomy a uczniom, którzy brali udział w konkursie - książki, dyplomy i upominki. Podziękowaniaotrzymały także nauczycielki opiekujące się w czasie gry swoimi zespołami. Lokatę I uzyskała SP nr 63 im. Zawiszy Czarnego. lokatę II - SP nr 390  a III - SP nr 222 im. Jana Brzechwy. 

       Kolejnym punktem programu była krótka prezentacja multimedialna ukazująca dramatyczne sceny z września 1939 r. w Warszawie. Fragmenty filmów archiwalnych, szczególnie słowa Stefana Starzyńskiego, zniszczenia i dramat mieszkańców zrobiły duże wrażenie na obecnych.

       Po prezentacji głos zabrała Pani Barbara Piotrowska. Jej wspomnienia z lat wojny, relacja z przeżyć w roku 1944, gdy wraz z rodzicami znalazła się w transporcie do niemieckich obozów i jak wyglądał pobyt w tych miejscach (ojciec zginął w Neuengamme, Pani Barbara z matką znalazła się w obozie Ravensbruck potem  na wsi przy pracy na roli) wywołały łzy u obecnych. Zebrani nagrodzili Panią Piotrowską brawami i kwiatami a kilkoro uczniów zdawało pytania i dzieliło się refleksjami jeszcze po zakończeniu oficjalnej cześci spotkania.

       Bardzo dziękujemy Pani Barbarze Piotrowskiej za przyjęcie zaproszenia do CKZiU nr 1 i jeszcze raz gratulujemy laureatom zorganizowanej przez nas gry miejskiej.

       Mamy nadzieję, że takie spotkania jeszcze będą miały miejsce w naszej placówce.