MOJE HOBBY, MOJA PASJA

Od stycznia 2020 roku realizujemy projekt „MOJE HOBBY, MOJA PASJA” którego celem jest integracja społeczności szkolnej. W projekcie biorą udział nauczyciele, pracownicy, uczniowie, słuchacze a także absolwenci Centrum. Chętne osoby przedstawiają innym swoje zainteresowania i pasje pozaszkolne. 
W ramach projektu w pomieszczeniach biblioteki szkolnej odbyły się już dwa spotkania.
 
Dnia 9 stycznia 2020 pracownica szkoły, Pani Stanisława Bazyl, przedstawiła uczniom sposób wykonywania origami modułowego.  Uczniowie zapoznali się ze sposobem wykonywania oraz efektami pracy. Spotkanie miało formę warsztatów. Uczniowie samodzielnie wykonywali pracę pod uważnym okiem Pani Bazyl. 

Drugie spotkanie odbyło się 13 stycznia 2020 r. Spotkanie miało formę pokazu. Kierownik Kształcenia Praktycznego, Pani Katarzyna Kowalczyk, przedstawiła sposób wykonania biżuterii ze srebra. 
Przyniosła odpowiednie materiały i narzędzia, dzięki czemu w ciągu półtorej godziny powstał…srebrny medalik, precyzyjnie przedstawiający małego ptaszka.
 
Pracownicy naszej szkoły, uczniowie, absolwenci – ujawnijcie swoje talenty! Wiemy, że wśród nas są wspaniali ludzie, a ich zainteresowania pozazawodowe  bywają niebanalne.  Warto się tym dzielić i zachęcać innych do działania. 
Zapraszamy chętnych do biblioteki szkolnej.