KWIECIEŃ - MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ. UROCZYSTY APEL W TB NR 5.

255724 5     5 kwietnia 2019 r. w Technikum Budowlanym nr 5 zorganizowany został apel przypominający potrzebę zachowania narodowej pamięci przez młode pokolenie Polaków. Na spotkanie z młodzieżą przybyli Świadkowie Historii: P. Alicja Kubecka - b. więźniarka KL Ravensbruck i p. Jerzy Wojciewski - żołnierz  Zgrupowania Kampinos AK. W apelu uczestniczyli uczniowie TB nr 5 oraz kilkoro słuchaczy CXXVIII LO naszego Centrum.

      W czasie apelu nagrodzeni zostali tegoroczni laureaci konkursów zorganizowanych przez CKZiU nr 1 w ramach drugiej części projektu "NASZ CEL - NIEPODLEGŁOŚĆ". Laureatami gry miejskiej zostały zespoł ZS nr 36 im. Marcina Kasprzaka, TB nr 5 im. prof. Stefana Bryły a także ZSSiL nr 2. Szkoły otrzymały puchary a uczniowie dyplomy i upominki.

      Nagrodzona została także słuchaczka CXXVIII LO, Oliwia Dziugieł, która uzyskała pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym "Ślady II RP". Drugą częścią uroczystości stało się spotkanie honorowych gości z grupą najbardziej zainteresowanych uchniów i słuchaczy, w czasie którego zadawano P. Kubeckiej i p. Wojciewskiemu wiele pytań dotyczących ich przeżyć w czasie II wojny światowej. W spotkaniu uczstniczyła p. Halina Matuszewska, dyrektorka CKZiU nr 1, kilkoro nauczycieli a także wszyskie nagrodzone zespoły ze swoimi opiekunami oraz duża grupa uczniów TB nr 5. Pracownia historyczna wypełniona była całkowicie. 

      Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze a młodzież zgłosiła chęć podtrzymania dalszych kontaktów z naszymi Gośćmi. Mamy nadzieję, że będą jeszcze okazję do takich wspólnych spotkań.