bannn power

Warsztaty z geodezji oraz nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie

IMG 20180111 090911W dniu 11 stycznia 2018r. Wojskowa Uczelnia Techniczna, kolejny rok współpracująca z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie, zaprosiła uczniów Technikum Budowlanego nr 5 do udziału w warsztatach z geodezji oraz nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie.

 Na zajęciach uczniowie, przy użyciu obecnych na rynku programów komputerowych, dowiedzieli się jak stworzyć projekty konstrukcji budowlanych. Po zapoznaniu się z rodziną programów Cad, młodzież z pomocą kadry dydaktycznej WAT przeprowadziła obliczenia konstrukcyjne. Następnie uczniom zaprezentowano rozwiązania technologiczne używane w budownictwie. Z przedstawionych materiałów jednoznacznie wynikało, że zastosowanie żelbetu w budownictwie jest najlepszym obecnie dostępnym rozwiązaniem. W ramach powyższego przeprowadzono zajęcia praktyczne. Uczniowie mieli możliwość samemu stworzyć mieszankę betonową, zapoznać się z metodami jej projektowania i przeprowadzania badań betonu. W laboratorium budowlanym zostały zademonstrowane metody badawcze nad wykonanymi próbkami betonowymi. Następnie uczestnicy warsztatów zapoznali się z metodami badania drugiego składnika żelbetu - stali. Zostało przeprowadzone badanie wytrzymałościowe na rozciąganie, w wyniku którego powstał wykres wytrzymałościowy.

W czasie warsztatu geodezyjnego uczniowie mieli możliwość wykonania map kartograficznych wykorzystując własną znajomość miasta oraz dzielnic Warszawy. 

Ten niezwykły i interesujący dzień przyniósł wiele korzyści uczniom Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły, za co serdecznie dziękujemy Wojskowej Akademii Technicznej.