Projekt Ze szkoły do pracy S2W i wizyta w Jyveskyla

WP 20151215 002CKZiU nr 1 w Warszawie bierze  czynny udział w międzynarodowym  projekcie flagowym UE  pt  Ze szkoły do pracy S2W i promuje się w krajach nadbałtyckich UE.

Projekt S2W  zajmuje się tematyką  zapobiegania wypadaniu z systemu edukacji  ludzi młodych (drop out, NEET), doradztwem i szkolnictwem  zawodowym oraz kształceniem dualnym  i stanowi realizację Strategii Morza Bałtyckiego w  obszarze edukacja .

W dniach 14-15.12.2015, Urszula Poniatowska  nauczycielka przedmiotów zawodowych i Joanna Kąkol  pedagog szkolny ,uczestniczyły  w spotkaniu roboczym i konferencji w Jyveskyla w Finlandii.

W spotkaniu grupy roboczej Preventive Measures - Środki  Zapobiegawcze , brali udział  przedstawiciele szkół i instytucji edukacyjnych  z Polski, Szwecji, Łotwy i Finlandii.

Gospodarzem spotkania było Konsorcjum Edukacyjne w Jyveskyla  www.jao.fi.

W czasie spotkania CKZiU nr 1 przedstawiło prezentację swoich szkół stacjonarnych – Gimnazjum dla Dorosłych nr 159  i CXXVIII Liceum dla Dorosłych , jako szkół drugiej lub kolejnej szansy, dla  słuchaczy z woj. mazowieckiego.

Rezultatem  wizyty  w Jyveskyla   jest  opracowanie szczegółowej  tematyki  do dalszej  współpracy partnerskiej ,niezbędnej do realizacji  kolejnego  innowacyjnego projektu nt mentoringu  , tym razem w ramach Erasmus+ KA2 . Lista szkół i instytucji współpracujących z CKZiU nr 1 została poszerzona o kolejne szkoły i instytucje edukacyjne  pracujące w sieci szkół  krajów nadbałtyckich.

Kolejne spotkanie  projektowe  S2W odbędzie się w lutym 2016 w  Hamburgu i nasza szkoła również  bierze w nim udział.

 

Przygotowała Urszula Poniatowska