Stypendia Prezesa Rady Ministrów

IMG 20151118 143517296Dnia 18 listopada 2015r. 241 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.
Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła uzdolnionym uczniom Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej (ukończenie której umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości), który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre. Naszą placówkę reprezentowała uczennica Technikum Budowlanego nr 5 im. Prof. Stefana Bryły Elwira Zakrzewska.