bannn dzien otwarty 19

Dzień Budowlańca 2019

   9 maja klasa IIms i IIat były  w centrum wodnym  SGGW. Od wielu lat organizowany jest tam Dzień Budowlańca. W tym roku hasło obchodów to „Wczoraj, dziś i jutro- budownictwo na przestrzeni lat.

   Uczestniczyliśmy w wykładach organizowanych przez znane na rynku firmy budowlane. Rozmawialiśmy również z przedstawicielami firm budowlanych o możliwości odbycia praktyk i pracy po skończeniu szkoły.

   Dowiedzieliśmy się również o możliwości podjęcia studiów na SGGW ;)

KWIECIEŃ - MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ. UROCZYSTY APEL W TB NR 5.

255724 5     5 kwietnia 2019 r. w Technikum Budowlanym nr 5 zorganizowany został apel przypominający potrzebę zachowania narodowej pamięci przez młode pokolenie Polaków. Na spotkanie z młodzieżą przybyli Świadkowie Historii: P. Alicja Kubecka - b. więźniarka KL Ravensbruck i p. Jerzy Wojciewski - żołnierz  Zgrupowania Kampinos AK. W apelu uczestniczyli uczniowie TB nr 5 oraz kilkoro słuchaczy CXXVIII LO naszego Centrum.

      W czasie apelu nagrodzeni zostali tegoroczni laureaci konkursów zorganizowanych przez CKZiU nr 1 w ramach drugiej części projektu "NASZ CEL - NIEPODLEGŁOŚĆ". Laureatami gry miejskiej zostały zespoł ZS nr 36 im. Marcina Kasprzaka, TB nr 5 im. prof. Stefana Bryły a także ZSSiL nr 2. Szkoły otrzymały puchary a uczniowie dyplomy i upominki.

      Nagrodzona została także słuchaczka CXXVIII LO, Oliwia Dziugieł, która uzyskała pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym "Ślady II RP". Drugą częścią uroczystości stało się spotkanie honorowych gości z grupą najbardziej zainteresowanych uchniów i słuchaczy, w czasie którego zadawano P. Kubeckiej i p. Wojciewskiemu wiele pytań dotyczących ich przeżyć w czasie II wojny światowej. W spotkaniu uczstniczyła p. Halina Matuszewska, dyrektorka CKZiU nr 1, kilkoro nauczycieli a także wszyskie nagrodzone zespoły ze swoimi opiekunami oraz duża grupa uczniów TB nr 5. Pracownia historyczna wypełniona była całkowicie. 

      Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze a młodzież zgłosiła chęć podtrzymania dalszych kontaktów z naszymi Gośćmi. Mamy nadzieję, że będą jeszcze okazję do takich wspólnych spotkań.

SPACER PAMIĘCI SŁUCHACZE CKZiU nr 1 na CMENTARZU POWSTAŃCÓW WARSZAWY

976519 1      16 marca 2019 r. jedenastoosobowa grupa słuchaczy CXXVIII LO i SP nr 390 dla Dorosłych wzięła udział w wycieczce na Cmentarz Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej. Młodzieży towarzyszyła  nauczycielka historii w CKZiU nr 1, p. Anna Kardaszewicz, przedsta wiając obecnym trudną historię Cmentarza, tłumacząc znaczenie jego nazwy i ukazując najważniejsze miejsca, gdzie słuchacze zapalali białe i czerwone znicze. 

      Grupa zatrzymała się dłużej przy kurhanie kryjacym prochy tysięcy mieszkańców Warszawy, na którym usytuowany jest znany pomnik  POLEGLI NIEPOKONANI autorstwa Gustawa Zemły. Tu także postawiono światła.

      Ostatnim punktem spaceru było odwiedzenie Pomnika Matki, który CKZiU nr 1 objęło opieką od 2018 r.  Obecnym została wyjaśniona  idea pomnika a u jego stóp stanęły dwa duże, białe znicze.       

   Po opuszczeniu Cmentarza Powstańców Warszawy część uczestni ków spaceru zadeklarowała jeszcze chęć przejścia wzłuż ul. Wolskiej i miała okazję zobaczyć m.in. miejsce strącenia samolotu HALIFAX wiozącego zaopatrzenie dla walczącej w 1944 r.Warszawy,  Redutę 56, w obronie której zginął we wrześniu 1831 r. gen. Józef Sowiński, grób komisarycznego prezydenta Warszawy, Sokratesa Starynkiewicza, na cmentarzu prawosławnym oraz pomnik  gen. Sowińskiego w parku jego imienia.

        Po zakończeniu wycieczki padły pytania, czy i kiedy podobne lek je historii będą miały miejsce. Odpowiedź może być tylko twierdząca.

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o energetyce Odnawialnej w Sieradzu

12W dniu 07.03.2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu odbył się etap okręgowy (półfinałowy) IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej dla województw łódzkiego i mazowieckiego. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3st Kacper Świątek  i Zbigniew Pyrzanowski. Etap okręgowy został rozegrany równocześnie w ośmiu placówkach w Białej Podlaskiej, Elblągu, Gliwicach, Krakowie, Ostrowie Wielkopolskim, Sieradzu, Szczecinie i we Wrocławiu. W etapie kręgowym wzięło udział 26 uczniów z 13 szkół z Bełchatowa, Golądkowa, Łodzi, Miętnego, Pabianic, Płońska, Siedlec, Skierniewic, Warszawy, Zielonki oraz Sieradza. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu złożonego z 40 pytań oraz 5 zadań w ciągu 90 minut. Pytania i zadania układali pracownicy Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Kacper Świątek zdobył IV miejsce z niewielką strata do miejsca drugiego dającego awans  do etapu centralnego.