SPOTKANIE SŁUCHACZY SZKÓŁ STACJONARNYCH CKZiU nr 1 z PANIĄ WANDĄ TRACZYK-STAWSKĄ 18 października 2018 r.

   Tegoroczny apel poświęcony rocznicy Powstania Warszawskiego był dla słuchaczy SP nr 390 i CXXVII LO wyjątkowo uroczysty i zupełnie inny niż zazwyczaj. 

   Nasze Centrum odwiedziła Pani Wanda Traczyk-Stawska. żołnierz AK i uczestniczka Powstania Warszawskiego pełniąca funkcje strzelca i łączniczki w trzech walczących z okupantem dzielnicach: Śródmieściu Północnym, Powiślu i Śródmieściu Południowym. Ranna przy ul. Smolnej, leczona w szpitalu powstańczym i więziona w czterech stalagach, powróciła do Warszawy, ukończyła studia i niemal całe swe  życie poświęca przekazywaniu młodym prawdy o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach, wsród których na pierwszym miejscu stawia cywilną ludność Warszawy. Pani Wanda jest także przewodniczącą Społecznego Komitetu Ochrony Cmentarza Powstańców Warszawy - zbiorowej mogiły ponad 100 tysięcy cywilów i żołnierzy ze Stolicy. Z tego też powodu w programie apelu znalazły się fragmenty wiersza Antoniego Słonimskiego pt. "Mogiła nieznanego mieszkańca Warszawy" w przejmującej interpretacji Pani Dyr. Haliny Matuszewskiej.

   Początkiem uroczystości było oddanie hołdu poległym w Powstaniu. W wypełnionej przez słuchaczy szkolnej auli zabrzmiał minutowy dźwięk syreny, jaki corocznie słyszą mieszkańcy Warszawy 1 sierpnia o godz. 17.00 a po nim odegrany został Mazurek Dąbrowskiego.

   Zaproszona do zabrania głosu Pani Wanda potrafiła znakomicie od pierwszych słów skupić uwagę szkolnej społeczności na swojej opowieści o pierwszych dniach powstania, własnych przeżyciach, przemyśleniach i wnioskach. W Jej słowach niezmiennie powtarzało się; "Nie zapominajcie, zawsze szukajcie prawdy, troszczcie się o miejsca pamięci." Ogromne, spontaniczne brawa, jakie dały się słyszeć po zakończeniu prelekcji, dobitnie  swiadczyły o wrażeniu, jakie na słuchaczach wywarła ta niezwykle sympatyczna, skromna ale też bardzo energiczna Osoba.

   Drugą częścią apelu było wręczenie dyplomów, książek i upominków uczniom, którzy zostali laureatami zorganizowanej przez CKZiU nr 1 międzyszkolnej gry miejskiej "Powstanie Warszawskie na Woli". Na podium stanęli uczniowie SP im. Zawiszy Czarnego (I lokata), SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (II lokata) oraz SP im. Juliana Tuwima (III lokata). Dyplomy i książki o Powstaniu otrzymały także nauczycielki laureatów oraz słuchacz CXXVIII LO, Krzysztof Kania, za najlepszy wynik w szkolnym teście z wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Zrobione laureatom fotografie  z Panią Wandą Traczyk-Stawską będą z pewnością wartościową pamiątką dla wszystkich.

   A po zakończeniu uroczystości w auli  Pani Wanda zgodziła się jeszcze na kameralne, półgodzinne spotkanie w pracowni historycznej z najbardziej zainteresowanymi uczniami i słuchaczami. I ponownie zachwyciła wszystkich opowieściami o swych przeżyciach wojennych i chwili zakończenia wojny.

                                         Dziękujemy, Pani Wando!

 

     Nasza uroczystość była ostatnim punktem tegorocznych obchodów rocznicy

Powstania Warszawskiego            

INTEGRACYJNY WYJAZD PRACOWNIKÓW CKZiU nr 1 Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 2018 r.

  Tegoroczny Dzień Nauczyciela (bo tak kiedyś nazywano Dzień Edukacji  Narodowej) nie należał w naszej placówce do zwyczajnych. 

    Z inicjatywy grupy pracowników i z aprobatą (oraz udziałem) Dyrekcji  CKZiU nr 1 dwudziestoosobowa grupa wyjechała na weekend do Centrum Konferencyjnego GREEN PARK koło Serocka. I był to pobyt bardzo atrakcyjny i wyjątkowo udany. 

    Wspaniała, słoneczna pogoda, przejazd wygodnym autokarem, hotel położony na wysokiej, malowniczej skarpie sztucznego, utworzonego ok. 55 lat temu Jeziora Zegrzyńskiego (zwanego też Zalewem Zegrzyńskim), piękny park, kameralne pokoje oraz doskonała kuchnia - to tylko niektóre z atrakcji naszego pobytu.

    W planie wyjazdu znalazł się bowiem kilkugodzinny spacer leśną trasą ku brzegowi Jeziora Zegrzyńskiego i dalej ulicą Rybaki aż do Serocka. Imponujący starodrzew na zboczach skarpy i zalany słońcem ogromny, błękitny akwen, po którym pływały żaglówki i łabędzie były jedynymi w swoim rodzaju. Po drodze pokazano nam dom, w którym na zaproszenie architektów, Heleny i Szymona Syrkusów, gościł Pablo Picasso i gdzie namalował jeden ze swoich obrazów: portret Mercedes Sanchez Arcas.

   W Serocku odpoczęliśmy nad brzegiem przy molo a potem obejrzeliśmy Rynek Miejski, Urząd Miasta i Gminy Serock oraz rzymskokatolicki zabytkowy kościół parafialny Zwiastowania NMP.

    Wieczorem cała grupa wraz z Dyrekcją CKZiU nr 1 spotkała się przy wspólnej, bardzo smacznej  kolacji. Znakomita atmosfera, kilka konkursów "na wesoło" przygotowanych przez szkolny Zespół Pedagogiczny oraz muzyka - wszystko zachęcało do zabawy. Nawet miejsca do tańca nie zabrakło, toteż impreza trwała niemal do północy. 

    A następnego dnia po śniadaniu znalazł się jeszcze czas na spacer i oglądanie złotych klonów i czerwonych dębów oświetlonych październikowym słońcem. 

    W powrotnej drodze z entuzjazmem analizowaliśmy wspólny wyjazd zgodnie oceniając go na "szóstkę" i żałując, że nie trwał dłużej. I już padły propozycje zorganizowania następnych. 

     Może uda się w końcu roku szkolnego spływ kajakowy? Spróbujemy!

     

SUKCES MŁODZIEŻY Z CKZiU NR1

DSC09035  4 października 2018 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2  w Warszawie odbyła się gala podsumowująca „Wolskie Podchody Niepodległościowe”.

  Zwieńczeniem projektu była gra miejska, w której brali udział uczniowie 

  Technikum Budowlanego nr 5 i słuchacze CXXVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Obie drużyny znalazły się na podium i otrzymały pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Trwające od marca 2018 roku prelekcje, warsztaty i wycieczki zaowocowały pogłębieniem wiedzy historycznej, rozbudzeniem postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej. Zacieśniły się także więzi koleżeńskie i rozwinęła komunikacja społeczna oraz znajomość środowiska lokalnego.

  Młodzież z CKZiU zdeklarowała również, iż będzie opiekować się pomnikiem Matki w Parku Powstańców Warszawy.

  Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy organizatorom za zaproszenie do udziału w tak ważnym projekcie. 

Informacja o akcji Sprzątania Świata 2018

beznazwy
  W sobotę 22 września 2018 roku młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wzięła udział w sprzątaniu licznych boisk i segregacji odpadów, uczestnicząc w ten sposób w ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.

  O godzinie 9-tej odbyła się krótka pogadanka uświadamiająca ważność i cel segregacji śmieci oraz czas rozkładu niektórych z nich. Rozmawiano także o różnych sposobach utylizacji odpadów w zależności od ich rodzaju. Mówiono też o duroplastach, termoplastach i biomasie.

  Następnie , pozytywnie zmotywowani uczestnicy akcji, zaopatrzyli  się w odpowiedni sprzęt i podzielili się na trzyosobowe lub czteroosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał określone zadanie i wskazówki dotyczące BHP. Jedni zbierali  puszki metalowe, opakowania z różnych tworzyw sztucznych , papier, inni  butelki szklane, jeszcze inni zamiatali, grabili liście i gałązki, które pakowali do worków. Byli również Tacy , którzy w trakcie wspólnych działań zachwycali się naturą.

  Sprzątającym nie sprzyjała pogoda ale dzięki zacięciu i aktywnej postawie uczniów udało się sprawnie sprzątnąć teren Szkoły. Młodzież zakończyła akcję ok. godziny 11.30 z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska.

  Ze względu na swój charakter impreza miała znaczenie symboliczne, bez wątpienia  pozwoliła jednak obudzić refleksję nad stanem naturalnego środowiska oraz  przysłużyła się rozwijaniu odpowiedzialności za jego kondycję. Hasło ogólnopolskiej akcji: akcja – segregacja, okazało się hasłem trafionym w dziesiątkę, bo uzasadnionym i realnym nawet w małej skali.

  Nauczyciele biologii, chemii, fizyki dziękują wszystkim za zaangażowanie i zapraszają do udziału w kolejnych przedsięwzięciach proekologicznych.