info 1kl

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA NAUKI W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

klasowe 222 czerwca 2018 r., dzień zakończenia roku szkolnego, był dla słu­chaczy semestru VI G CKZiU nr 1 szczególnie ważny. Po egzaminie gimnazjalnym, do którego przystąpiło aż 30 osób i trwającej do 14 czerwca sesji egzaminów semestralnych, do grona absolwentów naszej szkoły dołączyło w pierwszym terminie dwadzieścioro słuchaczy a przed ośmioma została jeszcze szansa zdania egzaminów poprawkowych w sierpniu.

 

Po południu w pracowni historycznej spotkała się z Panią Dyrektor Haliną Matuszewską, Panią Dyrektor Agnieszką Stachurską oraz opiekunkąsemestru VIG i nauczycielką historii, Anną Kardaszewicz, kilkunastoosobo­wa grupa naszych nowych absolwentów. Przygotowane były dla nich świa­dectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego oraz pamiątkowe fotografie wszystkich, którzy wzięli w nim udział.

 

Wręczenie świadectw poprzedziły krótkie wystąpienia obecnych gości a także słowa podziękowania ze strony absolwentów. Nagrody książkowe i świadectwa wręczały Panie Dyrektorki. Za wzorowa postawę, świetną frekwencjęi wyniki w nauce wyróżnione zostały: Luiza Wiśniewska i Julia Tarnas, która kolejny raz uzyskała średnią ocen pozwalającą na umieszcze­nie jej nazwiska na szkolnej Złotej Tablicy. Nagrodę książkową otrzymała też Sandra Słomczyńska za wielokrotny udział się w pracach społecznych, zwłaszcza na rzecz środowiska kombatanckiego.

 

Po części oficjalnej znalazł się jeszcze czas na wręczenie kwiatów, rozmowy o planach na przyszłość i deklaracje o podtrzymaniu znajomości i przyjaźni. Było dużo radości ale nie zabrakło też łez wzruszenia.

Cieszy fakt, że część absolwentów zdecydowała się na kontynuowanie nauki w naszym CXXVIIILO dla Dorosłych.

 

Gratulujemy absolwentom!

Do zobaczenie we wrześniu!

RELACJA Z MAJOWEGO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

20180506 161323Grupa 21 uczniów dotarła do Lipska 5 maja 2018 ok. godz. 14. Odbyło się zakwaterowanie i rozpakowanie rzeczy. Uczniowie zaznajomili się z okolicą i miejscem zamieszkania. Dostali bilety oraz wszelkie regulaminy, następnie wraz z opiekunami udali się na miejsca praktyk.

Od 6.05.2018 uczniowie uczęszczali na praktykę. Pracowali 8 godzin dziennie i realizowali program językowo-kulturalny.

Czwartek 10.05 był świętem w Lipsku, dniem wolnym od pracy, dlatego uczniowie odpracowywali ten dzień w sobotę 12.05.

W niedzielę praktykanci odbyli kurs językowy, zwiedzili centrum miasta, obejrzeli panoramę z 32-piętra i udali się na wypoczynek nad jeziorem Kulkwitzer See.

W drugim tygodniu praktyk uczniowie odwiedzili Muzeum Stasi oraz Centrum Sztuki Współczesnej, brali udział w konkursie wiedzy o Lipsku oraz w konkursie fotograficznym z okazji festiwalu muzyki gotyckiej. W weekend poszli do zoo lipskiego i zwiedzili targi lipskie. Chętni uczniowie mieli okazję uczestniczyć w mszy ewangelickiej połączonej z koncertem organowym. Wszyscy stażyści z zainteresowaniem słuchali lekcji muzealnej o sztuce w NRD w Muzeum Zjednoczonych Niemiec.

Czytaj więcej: RELACJA Z MAJOWEGO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE