info 1kl

POCZĄTEK OBCHODÓW 74 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH CKZiU nr 1

255757 1    Zgodnie z przyjętym w CZiU nr 1 harmonogramem obchodów 74 rocznicy Powstania 1944 r. przedstawiciele naszych szkół dla dorosłych wzięli udział w przemarszu i odwiedzinach ważnych wolskich miejsc pamięci związanych z walkami powstańczymi oraz "rzezią Woli", czyli masowymi egzekucjami ludności cywilnej  przeprowadzanymi przez Niemców do 11 sierpnia w tej dzielnicy.

     W kilkuosobowej grupie znalazły się  nauczycielki: p. Marzanna Bodych i p. Anna Kardaszewicz oraz słuchacz semestru VG, Sebastian Miciukiewicz. Do przemarszu przyłączyla się także nasza koleżanka z ZSSiL nr 2 i Kamil Kokoszka - uczeń II klasy Technikum z ZS nr 10 im. Stanisława Staszica.

 

Czytaj więcej: POCZĄTEK OBCHODÓW 74 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W...

Rekrutacja do LO

Exclamation mark redExclamation mark redExclamation mark red

Chcesz kontynuować naukę , uzupełnić wykształcenie, zdać maturę ?

Zapraszamy do CXXVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w formie zaocznej lub stacjonarnej. 

Trwa nabór do wszystkich semestrów w roku szkolnym 2018/2019.

UWAGA: 

Zapis do pierwszego semestru w roku szkolnym 2018/2019  

to Twoja ostatnia szansa ukończenia liceum ogólnokształcącego w trzy lata !!!

 Od roku 2019/2020 nauka w liceum trwać będzie cztery lata !!!

 

Zapisy w sekretariacie szkoły Warszawa, ul. Księcia Janusza 45/47

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 17.30

Terminy egzaminów poprawkowych i w dodatkowym terminie

Egzaminy poprawkowe i w dodatkowym terminie dla słuchaczy szkół dla dorosłych odbędą się w dniach:

  • 28.VIII.2018 godz. 16:00 -19:00
  • 29.VIII.2018 godz. 16:00 - 19:00

Zatwierdzenie wyników egzaminów w sesji poprawkowej - 30.VIII.2018

WOLSKIE PODCHODY NIEPODLEGŁOŚCIOWE" TRZECIE SPOTKANIE

21 czerwca 2018 r. odbyły siękolejne warsztaty projektu ZSSiL nr 2 zatytułowane "Wolskie Podchody Niepodległościowe". Ich pierwszą częś­cią była wizyta zgłoszonych zespołów w Muzeum Powstania Warszaw­skiego. Przewodniczka przygotowała lekcję muzealną i prezentowała mi ej ca pod kątemtematu projektu. W spotkaniu wzięła udział grupa uczniów i słu­chaczy z kilku wolskich szkół ponadgimnazjalnych. CKZiU reprezentowały dwa zespoły: CXXVIIILO dla Dorosłych pod opieką p. Anna Kardaszewicz (słuchacze: Stanisław Bobiński i Krzysztof Kania) oraz TB nr 5 pod opieką p. Doroty Czarniak. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach i z zainteresowaniem oglądała eksponaty. Dość nieoczekiwane i ciekawe stały się wspomnienia obecnego w Muzeum mieszkańca Koła, który dał się namówić do wspomnień o pierwszych dniach wojny na Woli.

 

Po zakończeniu wizyty w Muzeum część uczniów i słuchaczy pojechała z opiekunami na Cmentarz Powstańców Warszawy. Tam na grupę czekała Pani Wanda Traczyk - Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i aktywna działaczka na rzecz prawidłowej modernizacji tego ważnego dla Warszawy Cmentarza.

Uczestnicy projektu mieli już wcześniej okazję do spotkania z Panią Wandą w ZSSiL nr 2. Teraz, mimo ogromnego upału, naszej grupie zostały zaprezen­towane przez naszego Gościa te miejsca, pomniki i kwatery, które Pani Wan­da w sposób szczególny poleca pamięci i opiece młodzieży. Obecni z uwagą wysłuchali dramatycznych relacji i w wielu miejscach zapalili białe i czerwone światła a także uporządkowali otoczenie Pomnika Matki.

 

Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego i spotkanie z Panią Wandą Traczyk - Stawską stało się dla naszych podopiecznych nie tylko przygoto­waniem do kolejnych etapów projektu. To była jedyna w swoim rodzaju lekcja żywej historii. Lekcja bezcenna. Dziękujemy ZSSiL nr 2 za możliwość uczestniczenia w niej.