info 1kl

Warsztaty dla uczniów i słuchaczy szkół warszawskich związanie z projektem rocznicowym ZSSiL nr 2

ZESPOŁY CKZiU nr 1    

w CENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU

przy ul. Brzozowej w Warszawie

20 września 2018 r.

 

578903 7   To były ostatnie (czwarte) warsztaty dla uczniów i słuchaczy szkół warszawskich związanie z projektem rocznicowym ZSSiL nr 2 zainicjowanym wiosną tego roku. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w grze miejskiej zaplanowanej na 27 wrzesnia br.

   Do Centrum Interpretacji Zabytku zgłosiły się oba zespoły CKZiU nr 1: grupa uczniów Technikum Budowlanego nr 5 pod opieką p. Doroty Czarniak oraz grupa słuchaczy CXXVIII LO dla Dorosłych pod opieką p. Anny Kardaszewicz. Obecne były także zespoły uczniów innych szkól.

   Młodzieży zaprezentowano szereg interesujących rycin i obrazów ilustrujacych najstarsze dzieje Warszawy oraz  zaprezentowano fragmenty autentycznych murów. Następnie skoncentrowano się na zniszczeniach i odbudowie Stolicy w latach II wojny światowej. Tutaj pozwolono zespołom wykazać się kreatywnością, wyobraźnią i wiedzą - młodzież miała przedstawić własną koncepcję odbudowy Starego Miasta ze zniszczeń wojennych. Rezultaty tej pracy były potem prezentowane przed wszystkimi obecnymi. Oba zespoły naszego Centrum wspólnie opracowały i zaprezentowały swoją koncepcję, w której dominował plan bardzo wiernego odtworzenia stanu Starówki z jej najlepszych czasów.

   Po zakończeniu warsztatów znalazł się jeszcze czas na spacer po Starym Mieście.

              

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK

20180903 091339W dniu 3.09.2018 uczniowie i nauczyciele pożegnali się z wakacjami i z uśmiechem przywitali nowy rok szkolny. Wszyscy przybyli do auli opaleni i pełni energii do pracy.

Podczas uroczystości uczniowie, którzy realizowali projekt Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, pt." Remontujemy Świat" zostali wyróżnieni nagrodami, a ich koledzy i koleżanki mogli podziwiać wspaniałe efekty ich ciężkiej pracy. Następnie  Pani Katarzyna Kowalczyk - kierownik kształcenia praktycznego opowiedziała o rezultatach projektu POWER VET, pt. "Pogłębianie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii" i zachęciła uczniów do wzięcia udziału w kolejnych projektach realizowanych w naszej placówce. Po oficjalnej części uroczystości wychowawcy spotkali się z wychowankami w salach przekazując najważniejsze informacje...żegnajcie wakacje na rok!  

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH CKZiU nr 1

IMG 2404   3 września 2018 r. o godz. 15.30 w auli szkolnej CKZiU nr 1 zebrali sie słuchacze semestrów podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. W spotkaniu wzięła udział Dyrekcja CKZiU oraz nauczyciele a licząca ok. 130 miejsc sala wypełniona była całkowicie.

   Zebranych powitała Pani Halina Matuszewska, Dyrektor Centrum.
Obecnym przedstawiony został zespół kierowniczy naszej placówki, a także jej główne założenia oraz cele i zasady funkcjonowania.

   Z kolei przez Panią Wicedyrektor Dorotę Baj-Olszewską zaprezentowana została struktura CKZiU nr 1 oraz omówiony szeroki wachlarz możliwości kształcenia się i dokształcania w Centrum.

   Ostatnim punktem spotkania w auli było przedstawienie przez Panią Halinę Matuszewską wszystkich opiekunów semestrów jesiennych oraz zaproszenie słuchaczy do wyznaczonych sal na krótkie spotkania ze swoimi opiekunami. Dla słuchaczy, którzy pierwszy raz podjęli naukę w naszej placówce, szczególnie istotne było poznanie obiektu, rozmieszczenia sal, lokalizacji sekretariatów, biblioteki szkolnej itp.

   Spotkania przebiegały w miłej atmosferze a słuchaczy pożegnano życzeniami sukcesów i zadowolenia z nauki w CKZiU nr 1.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Wszystkich uczniów

Technikum Budowlanego nr 5

oraz

Branżowej Szkoły I st. nr 66

zapraszamy na

UROCZYSTE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

3 września 2018r., o godz. 9.00

 

Wszystkich słuchaczy

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

zapraszamy na

UROCZYSTE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

3 września 2018r., o godz. 15.30