„SZLACHETNA PACZKA” OD CKZiU

IMG 1069   Już kolejny raz społeczność szkolna CKZiU nr1 przygotowała „Szlachetną Paczkę”.

   W tym roku pudła pełne darów i tona węgla pojechały do Pana Sławomira – samotnego inwalidy. Udało się zebrać najpotrzebniejsze produkty żywnościowe, środki czystości i odzież.

   8 grudnia 2018 r. prezenty dostarczono do magazynu. Pani wolontariuszka opiekująca się mężczyzną nie kryła radości i zdumienia z ilości darów.

   Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję, życząc zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz otwartych na pomoc serc w Nowym Roku.

Nauczyciele szkół dla dorosłych na seminarium w Hameenlinna w Finlandii.

20181120 092631  W dniach 20-21.11.2018 dwie nauczycielki ze szkół dla dorosłych, p. Urszula Poniatowska i p. Agnieszka Duszyńska Rożnowicz, uczestniczyły w seminarium szkoleniowym

  1. Effective Mentoring Finland Model,”Avoid the Dropouts”

(Efektywny mentoring model fiński, unikanie wypadania z systemy edukacji) i pozyskały nową wiedzę oraz kompetencje na temat efektywności edukacji dorosłych w Finlandii.

   Seminarium prowadzili nauczyciele akademiccy z uniwersytetu HAMK w Hameenlinna , nauczyciele specjaliści z centrum doradztwa zawodowego  ONE-STOP-SHOP  Ohjaamo z Helsinek, nauczyciele specjaliści z centrum młodzieżowego ARX w Hameenlinna, dyrektor ds rozwoju Consortium TAVASTA – szkoły zawodowej i dla dorosłych w Hamennlinna.

   Nauczycielki poznały fiński system edukacji i holistyczny model wsparcia słuchaczy i uczniów z problemami o różnym podłożu edukacyjno –społecznym, m.in. wsparcia udzielonego nowo przybyłym do Finlandii imigrantom.

   Nauczycielki zgromadziły liczne opracowania i materiały, które zostaną wykorzystane do tworzenia innowacji pedagogicznych i unowocześnienia naszej placówki.

   Materiały są dostępne na stronie CKZiU nr 1 w Warszawie pod zakładką POWER 2018-2019.

   Seminarium było jedną z  mobilności w ramach projektu POWER 2018-2019 Edukacja dorosłych, realizowanego przez naszą placówkę.

Uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej z okazji setnej rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego.

567897 1   Koncerty w Filharmonii Narodowej dedykowane Polakom zasłużonym dla sprawy wolności i niepodległości Polski stały się już tradycją. Ten ostatni był szczególnie ważny - zorganizowano z okazji setnej rocznicy powrotu Polski na mapę świata. Jak zwykle zaproszona została duża grupa gości honorowych, wśród których znaleźli się kombatanci, byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz więzień politycznych z lat PRL.

   W tym roku na widowni znalazła się znów grupa pracowników CKZiU nr 1, które w ostatnich miesiącach aktywnie organizowało różne formy obchodów  rocznicy 11 Listopada na terenie naszej placówki i poza nią. Byli to: Pani Dyrektor Halina Matuszewska oraz nauczyciele: Marzanna Bodych, Marzena Bralska, Anna Kardaszewicz, Alicja Skutnik i Piotr Serwański.

   Głównym organizatorem koncertu był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz m.in. Filharmonia Narodowa, Fundacja Cultura Memoriae, IPN oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncert zorganizowano pod patronatem Prezydenta RP.

   Uroczystość rozpoczęły: odśpiewanie Hymnu RP i minuta ciszy poświęcona pamięci wszystkich zasłużonych.  Następnie zebrani wysłuchali pięknych i głębokich słów podziękowania dla weteranów i działaczy opozycji antykomunistycznej, które wygłosił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. On też odznaczył medalem "Pro Patria" trzy osoby, m.in. Panią Zofię Gordon ps. "Iskra", sanitariuszkę  Powstania Warszawskiego. 

   Drugą częścią uroczystości był wspaniały koncert, w którym wykonane zostały utwory Ignacego Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości. W pierwszej części były to kompozycje na dwa fortepiany i wibrafon, a w drugiej koncert fortepianowy z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej. Widownia nagrodziła muzyków ogromnymi brawami a po zakończeniu występu znalazł się jeszcze czas na spotkania i rozmowy przy eleganckim poczęstunku dla wszystkich obecnych.