info 1kl

Informacja o akcji Sprzątania Świata 2018

beznazwy
  W sobotę 22 września 2018 roku młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wzięła udział w sprzątaniu licznych boisk i segregacji odpadów, uczestnicząc w ten sposób w ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.

  O godzinie 9-tej odbyła się krótka pogadanka uświadamiająca ważność i cel segregacji śmieci oraz czas rozkładu niektórych z nich. Rozmawiano także o różnych sposobach utylizacji odpadów w zależności od ich rodzaju. Mówiono też o duroplastach, termoplastach i biomasie.

  Następnie , pozytywnie zmotywowani uczestnicy akcji, zaopatrzyli  się w odpowiedni sprzęt i podzielili się na trzyosobowe lub czteroosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał określone zadanie i wskazówki dotyczące BHP. Jedni zbierali  puszki metalowe, opakowania z różnych tworzyw sztucznych , papier, inni  butelki szklane, jeszcze inni zamiatali, grabili liście i gałązki, które pakowali do worków. Byli również Tacy , którzy w trakcie wspólnych działań zachwycali się naturą.

  Sprzątającym nie sprzyjała pogoda ale dzięki zacięciu i aktywnej postawie uczniów udało się sprawnie sprzątnąć teren Szkoły. Młodzież zakończyła akcję ok. godziny 11.30 z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska.

  Ze względu na swój charakter impreza miała znaczenie symboliczne, bez wątpienia  pozwoliła jednak obudzić refleksję nad stanem naturalnego środowiska oraz  przysłużyła się rozwijaniu odpowiedzialności za jego kondycję. Hasło ogólnopolskiej akcji: akcja – segregacja, okazało się hasłem trafionym w dziesiątkę, bo uzasadnionym i realnym nawet w małej skali.

  Nauczyciele biologii, chemii, fizyki dziękują wszystkim za zaangażowanie i zapraszają do udziału w kolejnych przedsięwzięciach proekologicznych.

"PODRÓŻ PAMIĘCI" SŁUCHACZY CKZiU nr 1 28 września 2018 r.

111160 5  Z inicjatywy Biura Edukacji m.st.Warszawy  kilkunastoosobowa grupa słuchaczy i nauczycieli CKZiU nr 1 wzięła udział w jednodniowej wycieczce do Treblinki. Wyjazd sfinansowany zostały przez tę samą instytucję.

  Młodzież została wcześniej poinformowana o miejscu, do którego się udajemy. Przypomniana została także nazistowska polityka Holokaustu wobec Żydów. Zwiedzanie zaczęliśmy od Muzeum w Treblince, po którym oprowadziła  naszą grupę świetnie przygotowana i bardzo zaangażowana przewodniczka. Mieliśmy okazje poznać krótką historię obozu, który był jednym z najwiekszych na ziemiach polskich. Na młodzieży duże wrażenie zrobiły eksponaty wydobyte z ziemi na terenie b. obozu zagłady Treblinka II, makieta obozu oraz dwa zaprezentowane nam filmy. 

  Drugą częścia wizyty było poznanie terenu Treblinki I (obozu pracy w żwirowni), przejście wzdłuż terenu, na którym sto kilkadziesiąt betonowych krzyży przypomina tysiące zamordowanych tu więźniów. Byliśmy także przy "ścianie śmierci" i Pomniku Ofiar Obozu Zagłady - centralnym miejscu pamięci i uroczystości.

  O zainteresowaniu naszych słuchaczy świadczyły liczne i przemyślane pytania.

  Dodatkową częścią wyjazdu stało się zwiedzenie Zbrojowni Zamku Liw, którą też wielu z nas miało okazję widzieć po raz pierwszy.

  Wycieczkę należy ocenić jako bardzo wartościową, udaną i bez wątpienia potrzebną. 

MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA "POWSTANIE WARSZAWSKIE NA WOLI"

4 osoby  26 września CKZiU nr 1 zorganizowało grę miejską dla warszawskich klas podstawowych i gimnazjalnych. Tematem gry był przebieg Powstania Warszawskiego na Woli.

    Zgłoszone zespoły zjawiły się z opiekunami na godz. 10.00 w sali, którąwcześniej pomagali przygotować i udekorować nasi słuchacze z SP nr 390:

Mateusz Kaleta i Sebastian Miciukiewicz.

    Po dokładnym wyjaśnieniu zasad gry młodzież miała ok. 20 minut na ustalenie wybranej trasy z zestawu liczącego 15 zaszyfrowanych miejsc. Następnie zespoły wyruszyły na Wolę. W czasie ustalania odpowiedzi na pytania pomocne były wszelkie źródła wiedzy, tj. notatki, książki, telefon, internet a także towarzyszący zespołom nauczyciele. Warunkiem zaliczenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania było dotarcie do minimum pięciu miejsc i udokumentowanie tego faktu przesłaniem fotografii uczniów na tle odnalezionego obiektu. Każdy obiekt i każda odpowiedź miały osobną punktację. Niespodzianką dla walczących o prymat było polecenie  odśpiewania w pobliżu miejsca, gdzie powstańcy zdobyli zakłady Michlerafragmentu powstańczej piosenki pt. "Pałacyk Michla". Z tego zadania wszyscy wywiązali sie znakomicie!

    Uczestnicy gry wędrowali po naszej dzielnicy do końca przeznaczonego na konkurs czasu. Budzi szacunek ich zaangażowanie, wiedza i kultura a także znakomita praca zespołowa i kontakt ze swoimi opiekunami. 

    O godz. 13.30 jury (kol. Edyta Gocał, kol. Anna Kardaszewicz, kol. Piotr Serwański) zakończyło przyjmowanie fotografii oraz odpowiedzi i zaczęło podliczanie punktów. Dwa najlepsze zespoły uzyskały niemal równą, świetną punktację. Były to: SP nr 63 im. Zawiszy Czarnego z ul. Płockiej (I lokata) i SP nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Grenady (lokata II). Na miejscu trzecim uplasowała się SP nr 234 im. Juliana Tuwima z ul. Esperanto. Nasz dwuosobowy zespół znalazł się, niestety, poza podium ale naszym słuchaczom  należy się uznanie za  aktywny udział, chęć walki i zdobycie ponad 40 punktów. 

Gratulujemy wszystkim!

    Na uroczyste zakończenie obchodów 74 rocznicy Powstania Warszawskiego serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów. Apel planujemy w dniu 11 października a dokładne informacje podamy w najbliższych dniach.

  Przypominamy też, że uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych mogą wziąć udział w naszych pozostałych konkursach: fotograficznym, recytatorskim i literacko-historycznym. Ich regulaminy umieszczone są na stronie CKZiU.

Gorąco zachęcamy!

SPACER PAMIĘCI LICEALIŚCI NA CMENTARZU WOJSKOWYM

SPACER PAMIĘCI 

LICEALIŚCI NA CMENTARZU WOJSKOWYM

23 września 2018 r.

 

000065 2  W niedzielę, 23 września, grupa słuchaczy semestrów IA, IB, II, III i V formy zaocznej CXXVII LO dla Dorosłych wzięła udział w krótkiej wycieczce, która stanowiła kolejny etap naszych tegorocznych obchodów 74 rocznicy Powstania Warszawskiego. Spacer pamięci odbył się pod opieką nauczycielki historii, Anny Kardaszewicz, która poprowadziła młodzież trasą pozwalającą poznać także inne ważne miejsca tej warszawskiej nekropolii oraz groby szczególnie zasłużonych Polaków. 

  Nietypowym przygotowaniem do tej wycieczki był test z wiedzy o Powstaniu Warszawskim, do którego przystąpili wszyscy słuchacze liceum bezpośrednio przed wyjazdem na cmentarz. To spowodowało, że uczestnicy spaceru kojarzyli wiele z odwiedzanych miejsc z ważnymi wydarzeniami lat wojny i okupacji lub pytali o poprawne odpowiedzi z testu.

  Po przypomnieniu krótkiej historii Cmentarza Wojskowego i pokazaniu jego planu młodzież udała się pod Pomnik - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych, gdzie zpalono światła, a następnie przeszła przez rozległe kwateryżołnierzy, którzy zginęli w latach 1918 - 1920. Te miejsca mają szczególne znaczenie w roku obchodów setnej rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego. 

  Spore zaintersowanie wzbudziła kwatera powstańców 1863 r. i duża liczba symbolicznych tablic upamietniających tych, którzy zginęli lub zmarli po powstaniu i zostali pochowani w innych miejscach. Wspólna interpretacja tarczy umieszczonej na wieńczacym kwaterę krzyżu pozwoliła na przypomnienie istotnych haseł Powstania Styczniowego.

  A potem grupa przeszła przez wiele kwater przeznaczonych dla poszczególnych oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim. Nazwy batalionów i zgrupowań, takie jak "Zośka", "Parasol", "Kiliński"  czy "Radosław" nie były naszym słuchaczom obce. Duże wrażenie wywarły na młodzieży rzędy brzozowych krzyży i tablice znanych bohaterów tamtych walk.

  Ważnymi punktami spaceru były: Pomnik Gloria Victis, Dolinka Katyńska oraz płyty upamiętniające dowódców AK. Tu grupa zatrzymała się dłużej a potem, podobnie jak w wielu poprzednich miejscach wcześniej, nasi słuchacze zapalili białe i czerwone światła. 

   Gdy wspólny spacer dobiegł końca, kilkoro uczestników postanowiło pozostać jeszcze na cmentarzu i odwiedzić groby swoich bliskich.