Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

Rozdanie świadectw

ukończenia szkoły

dla absolwentów semestrów szóstych 

CXXVIII LO dla Dorosłych 

odbędzie się

3 stycznia 2020 roku 

o godz. 16.30

Jubileusz 60-lecia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

image111 grudnia 2019 r. w naszej placówce  obchodzony był  jubileusz 60-lecia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Wielkie szkolne święto uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście honorowi a wśród nich: Pani Grażyna Orzechowska-Mikulska i  Pan Wojciech Lesiuk  Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola m.st., Pani prof. Marzena  Tykarską  Prorektor ds. Studenckich WAT, Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus i  ks. kanonik dr Zbigniew Godlewski - Proboszcz Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, Pani Ewa Kosińska- Przybytek wizytator Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego MKO, Pani Ewa Rahman reprezentująca Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Pan Janusz Zaleski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, Pan Jacek Gromniak  Dyrektor Wykonawczy PIB, Pan Józef Zubelewicz z zarządu PG ERBUD, przedstawiciele organizacji związkowych, dyrektorzy wolskich szkół średnich i CKZ nr 2;  zaprzyjaźnieni z placówką   kombatanci:  Pani Barbara Piotrowska, Pan Jerze Wojciewski; nauczyciele seniorzy i obecni profesorowie, absolwenci oraz uczniowie wraz z Rodzicami.

Uroczystość rozpoczęto hymnem odśpiewanym przez chór Wojskowej Akademii Technicznej, po czym głos zabrała Pani Dyrektor. Po krótkim przywitaniu zebranych Pani Dyrektor wygłosiła okolicznościowe przemówienie,  które rozpoczęła słowami: „O ile 60 lat w kontekście historii nie stanowi imponującej wielkości, to owe 6 dziesięcioleci istnienia i funkcjonowania placówki oświatowej nabiera znaczącego wymiaru.” Po tym wstępie przedstawiona była krótka historia powstania szkół wchodzących w skład Centrum. W dalszej części wystąpienia Pani Dyrektor stwierdziła, że „mimo upływających kolejnych lat, zmieniającego się ustroju i systemu oświaty -  niezmienne, do dziś, pozostają zadania szkoły: przekazywać wiedzę i umiejętności, ale też uczyć samodzielnego działania, zachęcać do samokształcenia, kształcić ludzi zaradnych, otwartych i kreatywnych, nastawionych na sukces i odpornych na stres;  niezmienna jest też świadomość nauczycieli, że największą wartością w toku nauki szkolnej jest nabycie przez uczniów „mądrości - to jest umiejętności wyboru między dobrem a złem…” Podsumowane zostały osiągnięcia ostatnich lat funkcjonowania placówki słowami: „W ciągu ostatnich kilku lat, (wysiłkiem szkolnej społeczności i przy wsparciu władz miasta) udało się nadać zarówno budynkowi szkoły jak i szkolnym pracowniom standard zaspokajający wymagania współczesnej edukacji. Wprowadzając nowe zawody – podejmujemy kolejne wyzwania zarówno dydaktyczne jak i organizacyjne ze świadomością, że rozszerzona oferta edukacyjna zwiększa atrakcyjność szkoły i zapewnia jej rozwój. Naszym  sukcesem są realizowane kolejne projekty finansowane ze środków europejskich. Dzięki nim umożliwiamy zarówno młodzieży jak i nauczycielom udział w stażach zagranicznych i nabywanie nowych kompetencji. Patronat naukowy WAT pozwala na korzystanie z dorobku dydaktyczno-naukowego tej uczelni. Polska Izba Budownictwa zapewnia udział szkoły branżowej w projekcie Akademia Edukacji Budowlanej, zaś współpraca z SGGW realizację przedsięwzięć związanych z rozwijaniem umiejętności niezbędnych architektom krajobrazu”. Pani Dyrektor podziękowała „wszystkim nauczycielom i pracownikom, którzy  swoją codzienną żmudną pracą przyczyniają się do osiągania sukcesów placówki i wierzą, że warto i trzeba inwestować w młodego człowieka, który dopiero uczy się trudnej sztuki samodzielnego życia, zaś wyrazy najgłębszego szacunku i słowa uznania skierowała do nauczycieli o  nowych kompetencjach: otwartych, odchodzących od funkcji przekaziciela i  egzekutora do roli przewodnika i tłumacza”. Podziękowania otrzymali też byli dyrektorzy szkół i nauczyciele seniorzy a także rodzice wspierający szkolny proces wychowawczy. Ciepłe słowa uznania skierowane były też do „zaprzyjaźnionych z placówką” świadków historii, którzy swoją obecnością w życiu szkoły przywołują nie tylko ważne wydarzenia historyczne, ale też kształtują właściwe postawy młodych ludzi. Przemówienie zakończone było słowami: „Niech czar szkolnych wspomnień unosi się dziś i pozostanie z Państwem, bowiem „czas omija miejsca, które wspominamy””.

W dalszej kolejności głos zabrała Pani Burmistrz Grażyna Orzechowska-Mikulska i  Pan Burmistrz Wojciech Lesiuk. Listy gratulacyjne przekazali Pan Prezydent m.st. Warszawy, Pani Kurator MKO, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, Wspomnieniami z czasów szkolnych podzielił się ze zgromadzonymi Biskup prof. dr hab. Tadeusz Pikus.

Wspomnienia odżyły podczas przedstawionych prezentacji  historii szkół, pracy nauczycieli i osiągnięć uczniów. Dla upamiętnienia Jubileuszu - w drzewce sztandaru wbite zostały pamiątkowe gwoździe.

Uroczystość uświetnił pokaz tańca uczennic klas pierwszych oraz koncert chóru akademickiego  Wojskowej Akademii Technicznej

Po części oficjalnej goście i gospodarze udali się na wspólne spotkanie przy urodzinowym torcie.

Szkoła była odświętnie udekorowana. Uczniowie przy stolikach prezentowali swoje prace realizujące ich zainteresowania i pasje.

 

 

LEKCJA LITERACKA Z PANIĄ MARIOLĄ PRYZWAN

    Dnia 20 listopada 2019r uczniowie klasy 3 KT wzięli udział w lekcji literackiej z Panią Mariolą Pryzwan. Spotkanie zorganizowane zostało przez bibliotekę Centrum. Mariola Pryzwan – publicystka, bibliotekarka, pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, autorka wielu biografii literackich, m.in. Marii Dąbrowskiej, Władysława Broniewskiego, Haliny Poświatowskiej.                 

Pani Pryzwan współpracuje z naszą szkołą od wielu lat. Tym razem spotkanie, którego była gościem poświęcone było twórczości Bolesława Leśmiana.

Pamięci nie da się zniszczyć

zdjeciegrupoweW dniu 13.11.2019 r. przedstawiciele  klas 1 ag i 1 rt pod  opieką organizatorki wycieczki p. Małgorzaty Szymandery oraz  p. Eweliny Ławeckiej, udali się do Cytadeli Warszawskiej, gdzie znalazło miejsce Muzeum Katyńskie. Tam przywitał nas niecodzienny widok. Były to ustawione rzędem jednakowe obeliski z napisami: lekarz, inżynier, policjant, prawnik, wojskowy, nauczyciel… To zawody jeńców zgładzonych  w 1940 roku przez NKWD w Katyniu - oficerów, którzy dostali się do niewoli i trafili do obozów m. in. w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. Zbrodnia katyńska była ukrywana przez władze sowieckie w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

            Muzeum istnieje od 20 lat i  wciąż  rozbudowuje się. Za sprawą artystycznej wizji performera, pana Jerzego Kaliny, który specjalnie dla nas przyszedł ze swoją opowieścią – wyrósł „las katyński”. Drzewa w tym „lesie” stoją jak żołnierze na apelu poległych.  Na wykończenie czekają jeszcze „sarkofagi”- pomniki ponurych wagonów, które przywoziły jeńców na egzekucję. Pan Jerzy nazwał je sarkofagami, bo już w nich czaiła się śmierć. 

            Co najbardziej nas poruszyło?

- To, co powiedział przewodnik,  że winni zbrodni nigdy nie zostali, choćby symbolicznie , ukarani.  ( Daria z 1 rt )

- Klucze. Od mieszkań, szuflad, sejfów. Człowiek coś zamknął, klucz schował do kieszeni, miał nadzieję, że wróci z wojny, otworzy. Kilka tysięcy takich kluczy zardzewiało w ziemi. ( Dawid z 1 ag )

- Łuski od nabojów, które utkwiły w głowie jeńców, lagrowy różaniec z  chleba, guzik z orzełkiem, oficerska torba na dokumenty. ( Dominika z 1 ag )

- Tablice z setkami nazwisk. I tablice puste, poświęcone bezimiennym. ( Paweł z 1 ag )

-  Przedmioty codziennego użytku, które mieli przy sobie jeńcy np. szczoteczki do zębów, buty, kubki do herbaty... (Mateusz z 1 rt )

- Wszystkie rzeczy, które umieszczono w gablotach. Fotografowałem je, bo pobudzały wyobraźnię i dawały dużo do myślenia o tamtych czasach, tamtych ludziach. ( Sebastian z 1 rt )

            Za zdjęcia z wycieczki dziękujemy Darii, Dominice i Sebastianowi!