SPACER PAMIĘCI SŁUCHACZE CKZiU nr 1 na CMENTARZU POWSTAŃCÓW WARSZAWY

976519 1      16 marca 2019 r. jedenastoosobowa grupa słuchaczy CXXVIII LO i SP nr 390 dla Dorosłych wzięła udział w wycieczce na Cmentarz Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej. Młodzieży towarzyszyła  nauczycielka historii w CKZiU nr 1, p. Anna Kardaszewicz, przedsta wiając obecnym trudną historię Cmentarza, tłumacząc znaczenie jego nazwy i ukazując najważniejsze miejsca, gdzie słuchacze zapalali białe i czerwone znicze. 

      Grupa zatrzymała się dłużej przy kurhanie kryjacym prochy tysięcy mieszkańców Warszawy, na którym usytuowany jest znany pomnik  POLEGLI NIEPOKONANI autorstwa Gustawa Zemły. Tu także postawiono światła.

      Ostatnim punktem spaceru było odwiedzenie Pomnika Matki, który CKZiU nr 1 objęło opieką od 2018 r.  Obecnym została wyjaśniona  idea pomnika a u jego stóp stanęły dwa duże, białe znicze.       

   Po opuszczeniu Cmentarza Powstańców Warszawy część uczestni ków spaceru zadeklarowała jeszcze chęć przejścia wzłuż ul. Wolskiej i miała okazję zobaczyć m.in. miejsce strącenia samolotu HALIFAX wiozącego zaopatrzenie dla walczącej w 1944 r.Warszawy,  Redutę 56, w obronie której zginął we wrześniu 1831 r. gen. Józef Sowiński, grób komisarycznego prezydenta Warszawy, Sokratesa Starynkiewicza, na cmentarzu prawosławnym oraz pomnik  gen. Sowińskiego w parku jego imienia.

        Po zakończeniu wycieczki padły pytania, czy i kiedy podobne lek je historii będą miały miejsce. Odpowiedź może być tylko twierdząca.

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o energetyce Odnawialnej w Sieradzu

12W dniu 07.03.2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu odbył się etap okręgowy (półfinałowy) IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej dla województw łódzkiego i mazowieckiego. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3st Kacper Świątek  i Zbigniew Pyrzanowski. Etap okręgowy został rozegrany równocześnie w ośmiu placówkach w Białej Podlaskiej, Elblągu, Gliwicach, Krakowie, Ostrowie Wielkopolskim, Sieradzu, Szczecinie i we Wrocławiu. W etapie kręgowym wzięło udział 26 uczniów z 13 szkół z Bełchatowa, Golądkowa, Łodzi, Miętnego, Pabianic, Płońska, Siedlec, Skierniewic, Warszawy, Zielonki oraz Sieradza. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu złożonego z 40 pytań oraz 5 zadań w ciągu 90 minut. Pytania i zadania układali pracownicy Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Kacper Świątek zdobył IV miejsce z niewielką strata do miejsca drugiego dającego awans  do etapu centralnego.

XXXII Zawody Okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

DSCN02792 marca odbyła się XXII edycja zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Technikum Budowlane nr 5 im. prof. S. Bryły reprezentowali: Karolina Łasińska, Bartek Nalepa i Patryk Kozłowski z klasy IIat oraz Michał Wasiak z klasy Iat. 

Po wylosowaniu numeru miejsca i  godła (prace nie są podpisywane imieniem i nazwiskiem) rozpoczęliśmy rozwiązywanie zadań.

Zawody składają się z dwóch części oddzielonych przerwą. W każdej części do rozwiązania było 8 zadań otwartych w ciągu 120 minut. Za 16 prawidłowo rozwiązanych zadań z obu części zawodów można było zdobyć 80 punktów. Wyniki będą w połowie marca. Bez względu na liczbę punktów jaką uda nam się uzyskać – warto było się uczyć i spotkać się z koleżankami i kolegami z innych techników budowlanych.

Łatwo nie było, ale trzymaliśmy się dzielnie i zdobyliśmy doświadczenie na następne zawody.

Rekrutacja uzupełniająca dla uczniów na staże do Sofii w Bułgarii, projekt Erasmus+KA1

Drogie Uczennice i Uczniowie ,
 
Zespół projektowy Erasmus+ projektu pt  Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu  ogłasza  rekrutację uzupełniającą na praktyki do Sofii w Bułgarii w zawodach technik budownictwa i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, które odbędą się  w terminie 16.06.2019-13.07.2019
 
Do udziału w rekrutacji mogą zgłaszać się uczennice i uczniowie klas III ST,II AT, III AT .
 
Wypełnione formularze rekrutacyjne i karty zgłoszeniowe  należy złożyć do sekretariatu TB nr 5 do 15 marca 2019. 
Formularze i kwestionariusze są dostępne na stronie internetowej szkoły , u pani Justyny Majczak w bibliotece , u pani  Urszuli Poniatowskiej koordynatorki projektu oraz wychowawców klas.
 
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do 25 marca 2019.
 
Zapraszamy!
 
Zespół Projektowy Erasmus+