bannn power

Dzien-otwarty-2018.jpg

MEDAL DLA NAUCZYCIELKI HISTORII W CKZiU NR 1

678953 1     30 listopada 2017 r. nauczycielka historii i WOS w CKZiU nr 1, p. Anna Kardaszewicz, uhonorowana została dyplomem i medalem "ZA UPAMIĘTNIANIE WALK O WARSZAWĘ 1939 -1945". 

Medal przyznał Annie Kardaszewicz Zarząd Fundacji Wystawa "War­szawa Walczy 1939-1945" a wręczył Prezes Zarządu, p. Czesław Solnicki, w czasie uroczystej promocji kolejnej książki z serii Warszawskie Termopile wydanej przez Fundację: "Wojna powietrzna nad Warszawą", której autorem jest p. Piotr Rozwadowski. Promocja miała miejsce w sali Zamku Królewskiego w Warszawie w obecności licznej grupy zaproszonych osób, w tym również młodzieży. Goście honorowi otrzymali też promowaną pu­blikację.

     W uzasadnieniu przyznania nagrody naszej nauczycielce znalazły się sło­wa: "W dowód szczególnego uznania za wybitny wkład w popularyzację historii walk o Warszawę w II wojnie światowej".

     Anna Kardaszewicz pracuje w szkolnictwie od blisko pięćdziesięciu lat i podejmuje liczne inicjatywy zawiązane tematycznie z Warszawą. Już w roku szkolnym 1970/71 brała udział ze swoimi uczniami w usuwaniu gru­zu na terenie Zamku Królewskiego przed jego odbudową. Potem przyszły apele rocznicowe, prelekcje, organizowanie licznych spotkań ze Świadkami Historii (m.in.z uczestnikami walk w Warszawę), konkursy, odwiedzanie warszawskich miejsc pamięci a w ostatnich latach także koordynowanie projek­tów CKZiU nr 1: "Tobie, Warszawo!" oraz "Nasz cel - Niepodległość." realizowanych wspólnie przez cały Zespół Historyczny naszej placówki.

                                                                        Gratulujemy wyróżnienia!

Warsztaty "Zaprojektuj swoją szkołę"

WP 20171128 007W dniu 28.11.2017 uczniowie reprezentujący klasy II KT, II ST, II AT i I KT z TB nr 5 wraz z 3 nauczycielami uczestniczyli w warsztatach z trenerem edukatorem panią Dagmarą Lipińską.

Zajęcia odbyły się   w ramach realizacji projektu Zaprojektuj swoją szkołę prowadzonego przez Fundację Szkoła z Klasą. CKZiU nr 1 przystąpiło do tego projektu wraz z 5 innymi szkołami warszawskimi.

Celem projektu jest zaprojektowanie zmian w przestrzeni edukacyjne szkoły i poprawa jej funkcjonalności , tak aby przestrzeń szkolna stała się bardziej przyjazną dla uczniów i nauczycieli.

Uczniowie wraz z nauczycielami w czasie wtorkowych zajęć warsztatowych, za pomocą różnych metod „ciasteczek i domku z kretem ” wprowadzonych przez edukatora , przygotowali diagnozę i listę proponowanych zmian w przestrzeni szkolnej.

Dużą popularnością cieszyły się propozycje zmian dotyczące zmiany funkcjonalności i zagospodarowania patio szkolnego, wystroju korytarzy szkolnych i wprowadzenie większej ilości roślin dekoracyjnych, stworzenie strefy jadalnej lub sklepiku szkolnego.

Lista proponowanych zmian jest oczywiście dłuższa.

Urealnienie zmian nastąpi podczas kolejnych warsztatów, tym razem z trenerem architektem krajobrazu , które odbędą się w dniu 15.12.2017.

O dalszych działaniach i efektach będziemy wkrótce informowali społeczność szkolną.

Akademia w Technikum Budowlanym nr 5 im. prof. S. Bryły z okazji Narodowego Święta Niepodległości

IMG 2813Uczniowie Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły pod opieką pani Marzeny Bralskiej przygotowali uroczystą Akademię z okazji 99-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Akademia odbyła się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości.

W piątek 10.11.2017 roku uczniowie klas IV at, II kt i I at przedstawili program artystyczny. Uczennica Natalia Skwira z kilkuosobowym chórem śpiewała pieśni patriotyczne. Uczniowie klasy I at Bartek Nalepa, Patryk Kozłowski                         i Dawid Dąbrowski recytowali wiersze Adama Asnyka. Uczniowie klasy IV at Piotr Stempniak i Łukasz Jaskóła przygotowali archiwalne materiały filmowe. Źródła historyczne zaprezentowali uczniowie klasy IV at Sebastian Bujalski i Konrad Kwietniewski wcielając się w role prezydenta T. W. Wilsona i porucznika I Brygady Legionów Polskich Zygmunta Pomarańskiego. Jak co roku akademię prowadzili uczniowie klasy IV at Klaudia Perec i Tomasz Pałaszewski.

Po zakończeniu uroczystej Akademii pani wicedyrektor Bożenna Nerć wręczyła nagrody uczestnikom szkolnego konkursu Wiedzy o Niepodległości.

Uczniowie Technikum Budowlanego wykonali plakaty oraz kokardy narodowe.