bannn power

Rekrutacja do LO

Exclamation mark redExclamation mark redExclamation mark red

Chcesz kontynuować naukę , uzupełnić wykształcenie, zdać maturę ?

Zapraszamy do CXXVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w formie zaocznej lub stacjonarnej. 

Trwa nabór do wszystkich semestrów w roku szkolnym 2018/2019.

UWAGA: 

Zapis do pierwszego semestru w roku szkolnym 2018/2019  

to Twoja ostatnia szansa ukończenia liceum ogólnokształcącego w trzy lata !!!

 Od roku 2019/2020 nauka w liceum trwać będzie cztery lata !!!

 

Zapisy w sekretariacie szkoły Warszawa, ul. Księcia Janusza 45/47

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 17.30

Terminy egzaminów poprawkowych i w dodatkowym terminie

Egzaminy poprawkowe i w dodatkowym terminie dla słuchaczy szkół dla dorosłych odbędą się w dniach:

  • 28.VIII.2018 godz. 16:00 -19:00
  • 29.VIII.2018 godz. 16:00 - 19:00

Zatwierdzenie wyników egzaminów w sesji poprawkowej - 30.VIII.2018

WOLSKIE PODCHODY NIEPODLEGŁOŚCIOWE" TRZECIE SPOTKANIE

21 czerwca 2018 r. odbyły siękolejne warsztaty projektu ZSSiL nr 2 zatytułowane "Wolskie Podchody Niepodległościowe". Ich pierwszą częś­cią była wizyta zgłoszonych zespołów w Muzeum Powstania Warszaw­skiego. Przewodniczka przygotowała lekcję muzealną i prezentowała mi ej ca pod kątemtematu projektu. W spotkaniu wzięła udział grupa uczniów i słu­chaczy z kilku wolskich szkół ponadgimnazjalnych. CKZiU reprezentowały dwa zespoły: CXXVIIILO dla Dorosłych pod opieką p. Anna Kardaszewicz (słuchacze: Stanisław Bobiński i Krzysztof Kania) oraz TB nr 5 pod opieką p. Doroty Czarniak. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach i z zainteresowaniem oglądała eksponaty. Dość nieoczekiwane i ciekawe stały się wspomnienia obecnego w Muzeum mieszkańca Koła, który dał się namówić do wspomnień o pierwszych dniach wojny na Woli.

 

Po zakończeniu wizyty w Muzeum część uczniów i słuchaczy pojechała z opiekunami na Cmentarz Powstańców Warszawy. Tam na grupę czekała Pani Wanda Traczyk - Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i aktywna działaczka na rzecz prawidłowej modernizacji tego ważnego dla Warszawy Cmentarza.

Uczestnicy projektu mieli już wcześniej okazję do spotkania z Panią Wandą w ZSSiL nr 2. Teraz, mimo ogromnego upału, naszej grupie zostały zaprezen­towane przez naszego Gościa te miejsca, pomniki i kwatery, które Pani Wan­da w sposób szczególny poleca pamięci i opiece młodzieży. Obecni z uwagą wysłuchali dramatycznych relacji i w wielu miejscach zapalili białe i czerwone światła a także uporządkowali otoczenie Pomnika Matki.

 

Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego i spotkanie z Panią Wandą Traczyk - Stawską stało się dla naszych podopiecznych nie tylko przygoto­waniem do kolejnych etapów projektu. To była jedyna w swoim rodzaju lekcja żywej historii. Lekcja bezcenna. Dziękujemy ZSSiL nr 2 za możliwość uczestniczenia w niej.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA NAUKI W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

klasowe 222 czerwca 2018 r., dzień zakończenia roku szkolnego, był dla słu­chaczy semestru VI G CKZiU nr 1 szczególnie ważny. Po egzaminie gimnazjalnym, do którego przystąpiło aż 30 osób i trwającej do 14 czerwca sesji egzaminów semestralnych, do grona absolwentów naszej szkoły dołączyło w pierwszym terminie dwadzieścioro słuchaczy a przed ośmioma została jeszcze szansa zdania egzaminów poprawkowych w sierpniu.

 

Po południu w pracowni historycznej spotkała się z Panią Dyrektor Haliną Matuszewską, Panią Dyrektor Agnieszką Stachurską oraz opiekunkąsemestru VIG i nauczycielką historii, Anną Kardaszewicz, kilkunastoosobo­wa grupa naszych nowych absolwentów. Przygotowane były dla nich świa­dectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego oraz pamiątkowe fotografie wszystkich, którzy wzięli w nim udział.

 

Wręczenie świadectw poprzedziły krótkie wystąpienia obecnych gości a także słowa podziękowania ze strony absolwentów. Nagrody książkowe i świadectwa wręczały Panie Dyrektorki. Za wzorowa postawę, świetną frekwencjęi wyniki w nauce wyróżnione zostały: Luiza Wiśniewska i Julia Tarnas, która kolejny raz uzyskała średnią ocen pozwalającą na umieszcze­nie jej nazwiska na szkolnej Złotej Tablicy. Nagrodę książkową otrzymała też Sandra Słomczyńska za wielokrotny udział się w pracach społecznych, zwłaszcza na rzecz środowiska kombatanckiego.

 

Po części oficjalnej znalazł się jeszcze czas na wręczenie kwiatów, rozmowy o planach na przyszłość i deklaracje o podtrzymaniu znajomości i przyjaźni. Było dużo radości ale nie zabrakło też łez wzruszenia.

Cieszy fakt, że część absolwentów zdecydowała się na kontynuowanie nauki w naszym CXXVIIILO dla Dorosłych.

 

Gratulujemy absolwentom!

Do zobaczenie we wrześniu!