bannn power

Rozpoczęcie zajęć - kurs w zawodzie fryzjer

UWAGA

3 MARCA 2018 o godz. 8.30

 

ROZPOCZYNAMY   ZAJĘCIA

na kursie  w zawodzie fryzjer

 

KKZ A.19 Wykonywanie i stylizacja  fryzur 

(zajęcia w pracowni fryzjerskiej w CKZiU nr 1)

 

Nabór trwa.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

KONKURS RECYTATORSKI DLA GIMNAZJALISTÓW "O POLSKICH PATRIOTACH XIX i XX w."

677869 421 lutego 2018 r. w siedzibie CKZiU nr 1, w ramach tegorocznego projektu "Nasz cel - Niepodległość", przeprowadzony został  konkurs recytatorski dla gimnazjalistów.  Jest on już wieloletnią tradycją naszej placówki. Cieszy nas fakt, że nie zawiodły szkoły, które od dawna uczestniczą w naszych  przedsięwzięciach. 

Wszyscy uczniowie byli świetnie przygotowani do przesłuchania zorganizowanego w jednej z pracowni historycznych Centrum. W jury zasiadły nauczycielki ze szkół uczestniczących w konkursie.  Wysoki i wyrównany poziom recytacji sprawił jurorkom niemało kłopotu i spowodował przyznanie drugich i trzecich lokat  - ex equo.

Największe sukcesy odnotowało Gimnazjum nr 54. Przygotowane przez Panią Joannę Kownas uczen­nice zajęły miejsca: I - Małgorzata Niedziałkowska oraz III - Magdalena Szymańska i Weronika Wierzchowiecka.

Na II miejscu sklasyfikowano ex equo Julię Podporę z Gimnazjum Kolegium Pijarów  i Bartosza Gołębieckiego z Gim­nazjum Fundacji Primus.

III miejsce i wyróżnienie specjalne za recytację utworu związanego z Wolą otrzy­mał Jakub Kochanowicz  - uczeń Zespołu Szkół nr 17.

Miło nam odnotować fakt, że w konkursie wystąpiła również nasza słuchaczka semestru VIG -  Luiza Wiśniewska.

Uczestnikom zrobiono pamiąt­kowe zdjęcia i zaproszono na mały, słodki poczęstunek.

Lau­reatom gratulujemy, zaś wszystkim obecnym składamy podziękowania i słowa uznania za pracę włożoną w przygotowanie do występu. Liczymy na obecność wszystkich w przyszło­rocznych konkursach organizowanych przez CKZiU nr 1.

Informujemy również, że w tym tygodniu organizatorzy przyjęli ostatnie prace na pozostałe konkursy: fotograficzny, plastyczny i historyczno-literac­ki. Ich rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników planujemy w połowie marca a uroczyste zakończenie całego projektu przewidywane jest w końcu kwiet­nia bieżącego roku.

                 Serdecznie zapraszamy!    

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

20180219 135322W dniu 19 lutego 2018 odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. 

Impreza miała na celu zwrócenie uwagi uczniów na to, jak ważna jest znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach.

Dwóch uczniów z każdej klasy stanęło do rywalizacji w konkursach związanych ze znajomością języków.

Konkursy dotyczyły znajomości przysłów w języku niemieckim, angielskim i polskim, pisania cyrylicą polskich wyrazów oraz orientowania się, z jakiego języka pochodzi wybrane polskie słowo. Ponadto, uczniowie musieli kojarzyć słowa z języka litewskiego lub hiszpańskiego. Niełatwo było wyłonić zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęła klasa 2 kt, drugie miejsce z taką samą ilością punktów zajęły klasy 2 st i 3 at+kt, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa 2 at.

Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz  wszystkim uczestniczącym zespołom wiedzy w obszarze języków obcych.