Praktyki architektów krajobrazu i budowlańców w Malaga, Hiszpania

   Dwunastka uczennic i uczniów z klas 2BT,2AT,3KT przebywa obecnie w Malaga w Hiszpanii. 
   Uczniowie odbywają praktyki w firmach hiszpańskich z branży budowlanej i architektury krajobrazu w ramach realizacji projektu Erasmus+pt Rozwój kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu.
   W czasie wolnym oraz  w weekendy uczniowie zwiedzaja Malagę i okolice, wypoczywają i poznają kulturę Andaluzji.
   Pierwszy dzień praktyk (10.02.20) rozpoczął się zwiedzaniem  zabytków Malagi m.in. Katedry  " La Mankita" oraz poznaniem miejsc praktyk.
   Niektórzy uczniowie musieli sobie kupić specjalistyczne obuwie robocze, wymagane przepisami bhp w firmach hiszpańskich. Wszyscy są zdrowi i zadowoleni.
   Termin praktyk obejmuje okres od 09.02.2020 do 07.03.2020.
   Uczniami opiekują się nauczyciele p.Marek Kozub i p.Sławomir Wiśniewski.

SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII I ZAKOŃCZENIE GRY MIEJSKIEJ "WARSZAWA - WRZESIEŃ 1939".

P1110935     5 lutego br. w siedzibie CKZiU nr 1 odbyło się spotkanie uczniów z Panią Barbarą Piotrowską, która w czasie II wojny światowej była małą dziewczynką i przeżyciami z tamtych lat często dzieli się dziś z młodzieżą. 

     W spotkaniu uczestniczyła dwie klasy Technikum Budowlanego nr 5 oraz zespoły warszawskich szkół podstawowych, które zostały laureatami gry miejskiej "Warszawa - wrzesień 1939" przeprowadzonej przez CKZiU nr 1 w październiku ub. roku. 

      Po krótkim powitaniu zebranych  Pani Dyrektor Halina Matuszewska wręczyła predstawicielom najlepszych szkół puchary i dyplomy a uczniom, którzy brali udział w konkursie - książki, dyplomy i upominki. Podziękowaniaotrzymały także nauczycielki opiekujące się w czasie gry swoimi zespołami. Lokatę I uzyskała SP nr 63 im. Zawiszy Czarnego. lokatę II - SP nr 390  a III - SP nr 222 im. Jana Brzechwy. 

       Kolejnym punktem programu była krótka prezentacja multimedialna ukazująca dramatyczne sceny z września 1939 r. w Warszawie. Fragmenty filmów archiwalnych, szczególnie słowa Stefana Starzyńskiego, zniszczenia i dramat mieszkańców zrobiły duże wrażenie na obecnych.

       Po prezentacji głos zabrała Pani Barbara Piotrowska. Jej wspomnienia z lat wojny, relacja z przeżyć w roku 1944, gdy wraz z rodzicami znalazła się w transporcie do niemieckich obozów i jak wyglądał pobyt w tych miejscach (ojciec zginął w Neuengamme, Pani Barbara z matką znalazła się w obozie Ravensbruck potem  na wsi przy pracy na roli) wywołały łzy u obecnych. Zebrani nagrodzili Panią Piotrowską brawami i kwiatami a kilkoro uczniów zdawało pytania i dzieliło się refleksjami jeszcze po zakończeniu oficjalnej cześci spotkania.

       Bardzo dziękujemy Pani Barbarze Piotrowskiej za przyjęcie zaproszenia do CKZiU nr 1 i jeszcze raz gratulujemy laureatom zorganizowanej przez nas gry miejskiej.

       Mamy nadzieję, że takie spotkania jeszcze będą miały miejsce w naszej placówce.

SPOTKANIE AUTORSKIE

   Dnia 29 stycznia 2020 roku  po raz kolejny gościliśmy w naszej placówce Panią Mariolę Pryzwan. PaniPryzwan jest polonistką, publicystką, biografistką oraz nauczycielem-bibliotekarzem. Ponadto autorką biografii literackich, muzycznych i aktorskich.

   W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy I bg oraz I bs Technikum Budowlanego nr 5. Autorka w niezwykle barwny sposób przedstawiła uczniom postać poetki okresu międzywojennego - Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej.

MOJE HOBBY, MOJA PASJA

Od stycznia 2020 roku realizujemy projekt „MOJE HOBBY, MOJA PASJA” którego celem jest integracja społeczności szkolnej. W projekcie biorą udział nauczyciele, pracownicy, uczniowie, słuchacze a także absolwenci Centrum. Chętne osoby przedstawiają innym swoje zainteresowania i pasje pozaszkolne. 
W ramach projektu w pomieszczeniach biblioteki szkolnej odbyły się już dwa spotkania.
 
Dnia 9 stycznia 2020 pracownica szkoły, Pani Stanisława Bazyl, przedstawiła uczniom sposób wykonywania origami modułowego.  Uczniowie zapoznali się ze sposobem wykonywania oraz efektami pracy. Spotkanie miało formę warsztatów. Uczniowie samodzielnie wykonywali pracę pod uważnym okiem Pani Bazyl. 

Drugie spotkanie odbyło się 13 stycznia 2020 r. Spotkanie miało formę pokazu. Kierownik Kształcenia Praktycznego, Pani Katarzyna Kowalczyk, przedstawiła sposób wykonania biżuterii ze srebra. 
Przyniosła odpowiednie materiały i narzędzia, dzięki czemu w ciągu półtorej godziny powstał…srebrny medalik, precyzyjnie przedstawiający małego ptaszka.
 
Pracownicy naszej szkoły, uczniowie, absolwenci – ujawnijcie swoje talenty! Wiemy, że wśród nas są wspaniali ludzie, a ich zainteresowania pozazawodowe  bywają niebanalne.  Warto się tym dzielić i zachęcać innych do działania. 
Zapraszamy chętnych do biblioteki szkolnej.