SPOTKANIE MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH ZE ŚWIADKIEM HISTORII

255739 1    W związku z udziałem młodzieży polskich placówek edukacyjnych w projektach i konkursach o chrakterze historyczno-patriotycznym, dn. 22.05 odbyło się kameralne spotkanie grupy uczniów szkół średnich z panią Alicją Kubecką, b. więźniarką KL Ravensbruck.

         W trwającej ok. trzech godzin rozmowie wzięli udział uczniowie z technikum i liceum Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, którzy uczestniczą w ogólnopolskim projekcie IPN: "O tym nie można zapomnieć...". Grupa przyjechała specjalnie w tym celu do Warszawy wraz z p. Zdzisławą Rycyk Lubaś, swoją nauczycielką historii. 

         W spotkaniu uczestniczyło też dwu słuchaczy pierwszej klasy CXXVIII LO z naszego CKZiU: Marcin Foksiński i Patryk Kacprowicz - uczniów p. Anny Kardaszewicz, którzy zadeklarowali chęć udziału w tegorocznej edycji konkursu "Arsenał Warszawa" 

          Młodzież doskonale przygotowała się do przeprowadzenia wywiadów. Profesjonalny sprzęt pozwolił na nagranie filmu a zadawane po opowieści p. Alicji pytania świadczyły o dużym zainteresowaniu tematyką obozową i jej zrozumieniu. 

           Spotkanie przebiegło w miłej, niemal rodzinnej atmosferze; uczniowie wymienili się adresami  i numerami telefonów a na koniec spotkania zrobili sobie wspólne zdjęcie z panią Alicją.

„Demokracja i ja” Europejski Tydzień Młodzieży

   9 maja uczniowie Technikum Budowlanego nr 5 Aleksandra Bicz, Sandra Szostek z klasy II KT oraz Maciej Gołębiewski z klasy III AT brali udział w grze miejskiej „ Wkręć się w obywatelstwo”.  Uczniowie w doborowym towarzystwie 18 drużyn z całej Polski wykonywali zadania i zdobywali punkty jednocześnie ucząc się o zasadach demokracji.  Nasi uczniowie stanęli na podium zajmując 3 miejsce.                                                                                    

   Ponadto brali udział w debacie „Demokracja i ja” oraz warsztatach dotyczących programu Erasmus+ i wolontariatu.  

   Wydarzenia zostały zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Dzień Budowlańca 2019

   9 maja klasa IIms i IIat były  w centrum wodnym  SGGW. Od wielu lat organizowany jest tam Dzień Budowlańca. W tym roku hasło obchodów to „Wczoraj, dziś i jutro- budownictwo na przestrzeni lat.

   Uczestniczyliśmy w wykładach organizowanych przez znane na rynku firmy budowlane. Rozmawialiśmy również z przedstawicielami firm budowlanych o możliwości odbycia praktyk i pracy po skończeniu szkoły.

   Dowiedzieliśmy się również o możliwości podjęcia studiów na SGGW ;)

KWIECIEŃ - MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ. UROCZYSTY APEL W TB NR 5.

255724 5     5 kwietnia 2019 r. w Technikum Budowlanym nr 5 zorganizowany został apel przypominający potrzebę zachowania narodowej pamięci przez młode pokolenie Polaków. Na spotkanie z młodzieżą przybyli Świadkowie Historii: P. Alicja Kubecka - b. więźniarka KL Ravensbruck i p. Jerzy Wojciewski - żołnierz  Zgrupowania Kampinos AK. W apelu uczestniczyli uczniowie TB nr 5 oraz kilkoro słuchaczy CXXVIII LO naszego Centrum.

      W czasie apelu nagrodzeni zostali tegoroczni laureaci konkursów zorganizowanych przez CKZiU nr 1 w ramach drugiej części projektu "NASZ CEL - NIEPODLEGŁOŚĆ". Laureatami gry miejskiej zostały zespoł ZS nr 36 im. Marcina Kasprzaka, TB nr 5 im. prof. Stefana Bryły a także ZSSiL nr 2. Szkoły otrzymały puchary a uczniowie dyplomy i upominki.

      Nagrodzona została także słuchaczka CXXVIII LO, Oliwia Dziugieł, która uzyskała pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym "Ślady II RP". Drugą częścią uroczystości stało się spotkanie honorowych gości z grupą najbardziej zainteresowanych uchniów i słuchaczy, w czasie którego zadawano P. Kubeckiej i p. Wojciewskiemu wiele pytań dotyczących ich przeżyć w czasie II wojny światowej. W spotkaniu uczstniczyła p. Halina Matuszewska, dyrektorka CKZiU nr 1, kilkoro nauczycieli a także wszyskie nagrodzone zespoły ze swoimi opiekunami oraz duża grupa uczniów TB nr 5. Pracownia historyczna wypełniona była całkowicie. 

      Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze a młodzież zgłosiła chęć podtrzymania dalszych kontaktów z naszymi Gośćmi. Mamy nadzieję, że będą jeszcze okazję do takich wspólnych spotkań.