Słuchacze CKZiU nr 1 w Pałacu Rembelińskiego

P1090328W dniu 13 grudnia słuchacze Gimnazjum nr 159: Tomasz Godlewski i Cezary Kordek uczestniczyli w pracy na rzecz Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Byłym więźniom Politycznym Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Gett i Więzień Gestapo. Wraz z grupą dwu warszawskich liceów: LXIII LO im. Lajosa Kossutha i CXXV LO im. Waldemara Milewicza nasi słuchacze rozładowywali ciężarówkę z paczkami świątecznymi od niemieckiej fundacji Maximilian Kolbe Werk dla polskich ofiar nazizmu z czasów II wojny światowej. Młodzież pomagała też w segregowaniu paczek i ich dystrybucji osobom przybywającym w tym dniu do Pałacu Rembelińskiego. Dla warszawskiej młodzieży była to także wyjątkowa okazja do spotkania z liczną grupą Świadków Historii.

Dzień Patrona Technikum Budowlanego nr 5.

P1090310Słynny architekt,  inżynier, wynalazca, poseł i patriota prof. Stefan Bryła został rozstrzelany w Warszawie z wyroku niemieckiego okupanta w grudniu 1943r.

Po uroczystym apelu poświęconym pamieci Stefana Bryły na Stare Powązki udali się pod opieką nauczycielki, Anny Kardaszewicz, uczniowie klasy III at: Edyta Dmitrzak, Adrian Sasal i Damian Zachmyc. Na symbolicznym grobie Profesora w kwaterze 57 złożyli oni stroik wykonany wcześniej przez uczniów klasy III kt i zapalili biało-czerwone znicze.

Grupka uczniów zwiedziła potem najstarszą część cmentarza, katakumby i Aleję Zasłużonych.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

IMG 20151118 143517296Dnia 18 listopada 2015r. 241 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.
Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła uzdolnionym uczniom Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej (ukończenie której umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości), który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre. Naszą placówkę reprezentowała uczennica Technikum Budowlanego nr 5 im. Prof. Stefana Bryły Elwira Zakrzewska.

Podróż do przyszłości Maszyną Einsteina

W sobotę, 12 grudnia, o godz. 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki mieszkańcy, urzędnicy i osoby pracujące nad strategią rozwoju Warszawy do 2030 r. wspólnie zbudują miasto-maszynę. Zadziała tylko wtedy, jeśli wszyscy będą ze sobą współpracować. Weź udział w tej zabawie i zarejestruj się już dziś.

Miasto – Maszyna Einsteina działać będzie na zasadzie domina. W ciągu 4 godzin, ponad 30 zespołów składających się z mieszkańców stolicy, urzędników oraz członków grup roboczych pracujących nad strategią #Warszawa2030 wspólnymi siłami uruchomi Maszynę Einsteina. Każdy zespół będzie mieć do dyspozycji swoją przestrzeń, stół oraz materiały, z których zaprojektuje i zbuduje mechaniczne rozwiązania symbolizujące części miasta. Puszczona w ruch, tak jak domino, przebędzie ciekawą drogę uruchamiając po kolei każdą ze zbudowanych części. Aby miasto-maszyna zadziałało, wszyscy konstruktorzy muszą współpracować i odpowiednio połączyć poszczególne części.

Spotkanie z Maszyną Einsteina nie będzie jednak tylko zabawą. Aby ją poruszyć trzeba się poznać, wzajemnie słuchać i współpracować. Trzeba wykazać się też kreatywnością. Właśnie te wartości będą przyświecały budowniczym w trakcie tego wydarzenia. Tylko poprzez wspólne działania i dialog będzie można uruchomić Maszynę. Postulaty zebrane w czasie budowy pokażą obraz wartości warszawiaków i ich wizji miasta przyszłości.

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy połączonej z możliwością przedstawienia swojej wizji przyszłości naszego miasta. Regulamin uczestnictwa oraz rejestracja poprzez stronę www.maszyna2030.pl.

Więcej informacji o budowie strategii rozwoju Warszawy do 2030 r.: www.2030.um.warszawa.pl.