bannn power

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK

20180903 091339W dniu 3.09.2018 uczniowie i nauczyciele pożegnali się z wakacjami i z uśmiechem przywitali nowy rok szkolny. Wszyscy przybyli do auli opaleni i pełni energii do pracy.

Podczas uroczystości uczniowie, którzy realizowali projekt Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, pt." Remontujemy Świat" zostali wyróżnieni nagrodami, a ich koledzy i koleżanki mogli podziwiać wspaniałe efekty ich ciężkiej pracy. Następnie  Pani Katarzyna Kowalczyk - kierownik kształcenia praktycznego opowiedziała o rezultatach projektu POWER VET, pt. "Pogłębianie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii" i zachęciła uczniów do wzięcia udziału w kolejnych projektach realizowanych w naszej placówce. Po oficjalnej części uroczystości wychowawcy spotkali się z wychowankami w salach przekazując najważniejsze informacje...żegnajcie wakacje na rok!  

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH CKZiU nr 1

IMG 2404   3 września 2018 r. o godz. 15.30 w auli szkolnej CKZiU nr 1 zebrali sie słuchacze semestrów podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. W spotkaniu wzięła udział Dyrekcja CKZiU oraz nauczyciele a licząca ok. 130 miejsc sala wypełniona była całkowicie.

   Zebranych powitała Pani Halina Matuszewska, Dyrektor Centrum.
Obecnym przedstawiony został zespół kierowniczy naszej placówki, a także jej główne założenia oraz cele i zasady funkcjonowania.

   Z kolei przez Panią Wicedyrektor Dorotę Baj-Olszewską zaprezentowana została struktura CKZiU nr 1 oraz omówiony szeroki wachlarz możliwości kształcenia się i dokształcania w Centrum.

   Ostatnim punktem spotkania w auli było przedstawienie przez Panią Halinę Matuszewską wszystkich opiekunów semestrów jesiennych oraz zaproszenie słuchaczy do wyznaczonych sal na krótkie spotkania ze swoimi opiekunami. Dla słuchaczy, którzy pierwszy raz podjęli naukę w naszej placówce, szczególnie istotne było poznanie obiektu, rozmieszczenia sal, lokalizacji sekretariatów, biblioteki szkolnej itp.

   Spotkania przebiegały w miłej atmosferze a słuchaczy pożegnano życzeniami sukcesów i zadowolenia z nauki w CKZiU nr 1.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Wszystkich uczniów

Technikum Budowlanego nr 5

oraz

Branżowej Szkoły I st. nr 66

zapraszamy na

UROCZYSTE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

3 września 2018r., o godz. 9.00

 

Wszystkich słuchaczy

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

zapraszamy na

UROCZYSTE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

3 września 2018r., o godz. 15.30

POCZĄTEK OBCHODÓW 74 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH CKZiU nr 1

255757 1    Zgodnie z przyjętym w CZiU nr 1 harmonogramem obchodów 74 rocznicy Powstania 1944 r. przedstawiciele naszych szkół dla dorosłych wzięli udział w przemarszu i odwiedzinach ważnych wolskich miejsc pamięci związanych z walkami powstańczymi oraz "rzezią Woli", czyli masowymi egzekucjami ludności cywilnej  przeprowadzanymi przez Niemców do 11 sierpnia w tej dzielnicy.

     W kilkuosobowej grupie znalazły się  nauczycielki: p. Marzanna Bodych i p. Anna Kardaszewicz oraz słuchacz semestru VG, Sebastian Miciukiewicz. Do przemarszu przyłączyla się także nasza koleżanka z ZSSiL nr 2 i Kamil Kokoszka - uczeń II klasy Technikum z ZS nr 10 im. Stanisława Staszica.

 

Czytaj więcej: POCZĄTEK OBCHODÓW 74 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W...