ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020

w Technikum Budowlanym nr 5 im. prof. Stefana Bryły

i w Branżowej Szkole I stopnia nr 66

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 IX 2019 r. w auli szkolnej:

godz.   9.00 – klasy drugie, trzecie i czwarte;

godz. 10.30 – klasy pierwsze;

Po uroczystości nastąpią spotkania uczniów z wychowawcami w klasach.

W dniu 4 IX 2019 r. o godz. 17.30 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców klas pierwszych.

PODNOSIMY KOMPETENCJE

IMG 1649   14 lipca 2019 r. grupa 6 nauczycieli z CKZiU nr 1 wyjechała do Sofii na kurs metodyczny „Poprawa jakości metod pracy z młodzieżą”. Realizacja projektu pt Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu w ramach programu PO WER „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej w edukacji dla dorosłych” możliwa było dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu oraz współpracy z partnerem edukacyjnym ETN Bulgaria Gateway.

   40-godzinne szkolenie – wykłady, dyskusje, warsztaty, treningi – pozwoliło poznać innowacyjne metody nauczania i interakcji z młodzieżą, nowe sposoby motywowania słuchaczy i zapewnienia profesjonalnej orientacji przez identyfikowanie „naturalnych talentów” słuchaczy.

   Oprócz podnoszenia kompetencji nauczyciele poznali bułgarską kulturę, historię, przyrodę, zwiedzili Sofię i obejrzeli wiele ciekawych zabytków.

   Cel kursu został osiągnięty, nabyte przez nauczycieli nowe kompetencje wpłyną na podniesienie jakości pracy z młodzieżą i dorosłymi w szkołach dla dorosłych.

TRWA NABÓR DO WSZYSTKICH SEMESTRÓW SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

TRWA NABÓR DO WSZYSTKICH SEMESTRÓW SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW

  • DO CXXVIII LICEUM OÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W FORMIE ZAOCZNEJ I STACJONARNEJ  ( WSZYSTKIE SEMESTRY)  
  • DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH NR 390 (KLASA VII I VIII).

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE REKRUTACJA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY.