bannn power

Planowanie własnej kariery w semestrach 5 i 6 LO forma stacjonarna

WP 20171116 001W dniu 16.11.2017 słuchacze semestrów 5 i 6 LO formy stacjonarnej uczestniczyli w warsztatach pt "Pomysły na własna karierę edukacyjno-zawodową, czyli jak własne zainteresowania wykorzystać na rynku pracy".

Zajęcia prowadził doradca zawodowy pan Maciej Lichota pracownik Poradni Psychologiczno - Padagogicznej nr 2 w Warszawie.

Słuchacze diagnozowali własne predyspozycje zawodowe, które skonfrontowali z listą prognozowanego zapotrzebowania na zawody w Warszawie w 2018 roku.

Niektórzy ze słuchaczy po raz pierwszy odkryli w sobie nowe predyspozycje zawodowe, które powinny być drogowskazem do dalszej kariery edukacyjno-zawodowej.

Spotkanie zorganizowała Urszula Poniatowska opiekunka semestrów 5 i 6 LO formy stacjonarnej.

11 listopada – wielka narodowa data

IMG 0270W dniu 9 listopada 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Warszawie odbył się uroczysty apel z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego, następnie młodzież prezentowała utwory poetyckie oraz przekazywała informacje na temat działań niepodległościowych podejmowanych przez Polaków w okresie zaborów, które doprowadziły do odrodzenia Rzeczypospolitej. W apelu udział wzięli uczniowie: Patrycja Kmiecik, Sandra Skowrońska, Sara Bestry, Małgorzata Wągrodzka, , Wiktoria Barra, Klaudia Skoczek i Rafał Walerczak. Akademia zakończyła się wspólnym odśpiewaniem ,,Roty”. Organizatorem przedsięwzięcia był nauczyciel historii Piotr Serwański.

Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu pt ,,Polskie działania niepodległościowe w XIX w”. Konkurs miał formę testu, był przeprowadzony w całej szkole podczas jednej lekcji. Najlepszy wynik w CKZiU uzyskał Arkadiusz Zych, słuchacz formy zaocznej CXXVIII LO.W formie stacjonarnej zwyciężył Damian Kanarek. Najlepszym gimnazjalistom okazał się Adam Bulira, a najlepszą SP Emilia Filipak. Zwycięzcy otrzymali w czasie akademii pamiątkowe dyplomy i książki historyczne.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Baj-Olszewska, podziękowała za zorganizowanie akademii i przeprowadzenie konkursu oraz zachęciła licznie zgromadzoną młodzież do udziału w kolejnych inicjatywach związanych z realizacją projektu CKZiU Nr 1 ,,NASZ CEL- NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Matura próbna

MATURA PRÓBNA

DLA SŁUCHACZY SEMESTRÓW VI CXXVIII LO

ODBĘDZIE SIĘ 25 – 26 LISTOPADA 2017.

przedmiot data godz. sala Nauczyciel
Język angielski 25 XI.2017 10.10 34 A. Cullinane
Matematyka 25 XI.2017 13.00 106 H. Matuszewska
Język polski 26 XI.2017   8.30 206 M. Bodych

Egzamin przeprowadzony będzie zgodnie z procedurami egzaminy maturalnego.

Na egzamin zgłaszamy się z długopisem piszącym na czarno.

Do sali egzaminacyjnej nie wnosimy telefonów komórkowych.

Obecność wszystkich maturzystów z semestrów VI CXXVIII LO dla dorosłych obowiązkowa!

Wizyta klasy II ST na targach OZE.

Uczennice i uczniowie klasy II ST w dniu 26.10.2017 uczestniczyli w targach RENEXPO 2017 w Warszawie.

Przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odwiedzili ponad sto stoisk firm polskich i zagranicznych z branży OZE. Uczniowie przeprowadzili ankiety w języku angielskim z przedstawicielami firm z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Estonii, Czech, Słowacji i Chin. Uczniowie zgromadzili także informacje na temat technologii montażu urządzeń OZE oferowanych przez polskich i zagranicznych kontrahentów.

Największym zainteresowaniem cieszyły się ogniwa fotowoltaiczne. Zdobyta wiedza będzie wykorzystana do przygotowania mini projektów OZE na zajęciach innowacyjnych pt. Technologie OZE w języku angielskim, prowadzonych dla uczniów przez nauczycielkę Urszulę Poniatowską.