HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W SESJI CZERWIEC2019

l.p

część

data

godzina

kwalifikacja

1

pisemna

18.06.2019

10.00

B.18

2

pisemna

18.06.2019

10.00

B.21

3

pisemna

18.06.2019

12.00

B.33

4

pisemna

18.06.2019

12.00

RL. 21 (klasa 2kt)

5

pisemna

18.06.2019

12.00

A.19

 

1

praktyczna

17.06.2019

9.00

R.21 (klasa 3kt)

2

praktyczna

17.06.2019

12.00

RL. 21 (klasa 2kt)

3

praktyczna

17.06.2019

13.00

R.22

4

praktyczna

17.06.2019

13.00

B.33

5

praktyczna

28.06.2019

9.00

B.30

6

praktyczna

22.06.2019

9.00 i 15.00

A.19 (KKZ)

Konkurs przyrodniczy „Współczesne niekorzystne zjawiska na Ziemi – przyrodnicze i cywilizacyjne”

konkurs 1   16 kwietnia 2019 r. odbył się w naszej Szkole interdyscyplinarny konkurs przyrodniczy, który był efektem wspólnych działań w kierunku interesowania się otaczającym światem i własnym zdrowiem.

   Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi na niekorzystne zjawiska w przyrodzie np. smog, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, eutrofizacja wód a także choroby z nimi związane oraz choroby zakaźne przenoszone przez ludzi i pasożyty zewnętrzne  np. kleszcze, komary itp., które nasiliły się w ostatnim czasie.

   Wszystkie te zjawiska mają wpływ na nasze życie i zdrowie i dlatego ważne jest pogłębienie wiedzy o ich istocie, przyczynach i skutkach. Uświadomienie zagrożeń i poznanie sposobów zapobiegania zwiększa naszą motywację do podejmowania wspólnych i indywidualnych działań w kierunku ograniczenia ich lub wyeliminowania.

   W konkursie wzięło udział 34 uczniów i słuchaczy z Technikum Budowlanego Nr 5, CXXVIII LO- forma stacjonarna i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 66.Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 27 pytań z możliwością kilku prawidłowych odpowiedzi, co było dodatkowym utrudnieniem.

   I miejsce zajął Maciej Gołębiewski z kl. IIIat, II miejsce zajął Kacper Świątek z kl. IIIsta III miejsce zajęły 4 osoby ( z identycznym wynikiem) – Julia Janiszewska z kl. Ibt, Patryk Kacprowicz z I sem. LO, Maciej Kawka z kl. IIIst, Mateusz Skorupa z kl. IIIat.

   Wszystkim laureatom gratulujemy!

   Konkurs ten był okazją do sprawdzenia swojej wiedzy zdobywanej zarówno na lekcjach biologii, geografii, chemii, fizyki jak i z innych źródeł a także do rywalizacji.

   Wszyscy biorący udział mogą też czuć się zwycięzcami, gdyż wykazali się zainteresowaniem oraz aktywnością w dziedzinie ochrony środowiska i Siebie a konkurs zapewne zwiększył ich świadomość w kierunku eliminacji zagrożeń jak i zachęcił do ciągłego zdobywania wiedzy.

ZAPROJEKTUJ SZKOŁĘ – FINAŁ

IMG 1550    Grupa uczniów TB nr 5 i SB nr 66 zakończyła realizację projektu „Zaprojektuj szkołę”, który rozpoczął się w październiku 2018 r.

   Uroczysta prezentacja efektów prac nastąpiła podczas Festiwalu Szkoły z Klasą 27 maja 2019 r. w Centrum Kreatywności Targowa.

   Angelika, Natalia i Kacper reprezentowali kolegów z grupy projektowej – opowiadali o podjętych działaniach, trudnościach i sukcesach. Prace skupiły się wokół trzech obszarów:

- zainstalowania stojaka na rowery przed szkołą i ozdobienia terenu roślinami,

- przygotowania ścian korytarzy do prezentacji projektów i prac plastycznych uczniów,

- odnowienia przedsionka biblioteki.

   Przez dziesięć miesięcy młodzież uczestniczyła w warsztatach, spotkaniach z architektem , ale przede wszystkim zmagała się z wieloma różnymi działaniami.  Pomagali uczniowie różnych klas i pracownicy szkoły, za co wszystkim bardzo dziękujemy.

   Mamy nadzieję, że udało się osiągnąć cel projektu – praktycznie, pięknie, przyjaźnie, a efekty znajdą uznanie w oczach szkolnej społeczności.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH ZE ŚWIADKIEM HISTORII

255739 1    W związku z udziałem młodzieży polskich placówek edukacyjnych w projektach i konkursach o chrakterze historyczno-patriotycznym, dn. 22.05 odbyło się kameralne spotkanie grupy uczniów szkół średnich z panią Alicją Kubecką, b. więźniarką KL Ravensbruck.

         W trwającej ok. trzech godzin rozmowie wzięli udział uczniowie z technikum i liceum Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, którzy uczestniczą w ogólnopolskim projekcie IPN: "O tym nie można zapomnieć...". Grupa przyjechała specjalnie w tym celu do Warszawy wraz z p. Zdzisławą Rycyk Lubaś, swoją nauczycielką historii. 

         W spotkaniu uczestniczyło też dwu słuchaczy pierwszej klasy CXXVIII LO z naszego CKZiU: Marcin Foksiński i Patryk Kacprowicz - uczniów p. Anny Kardaszewicz, którzy zadeklarowali chęć udziału w tegorocznej edycji konkursu "Arsenał Warszawa" 

          Młodzież doskonale przygotowała się do przeprowadzenia wywiadów. Profesjonalny sprzęt pozwolił na nagranie filmu a zadawane po opowieści p. Alicji pytania świadczyły o dużym zainteresowaniu tematyką obozową i jej zrozumieniu. 

           Spotkanie przebiegło w miłej, niemal rodzinnej atmosferze; uczniowie wymienili się adresami  i numerami telefonów a na koniec spotkania zrobili sobie wspólne zdjęcie z panią Alicją.