KRÓTKA RELACJA Z LIPSKA

85d0ec7e 734a 4dbe b598 9290a93dd59e5 maja 2018 roku I grupa uczniów Technikum Budowlanego nr 5 wróciła z Lipska, gdzie w ciągu czterech tygodni realizowała projekt „Pogłębianie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii”. Młodzież, kształcąca się w zawodach technik budownictwa i technik architektury krajobrazu, poznawała nowoczesne technologie pracy oraz nabywała umiejętność obsługi podstawowych narzędzi i maszyn do formowania roślin.

Współpraca z pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi w Niemczech zaowocowała nie tylko podniesieniem poziomu kluczowych kompetencji oraz umiejętności w zakresie przydatności dla rynku pracy, ale także rozwojem językowo-kulturowym.

Uczniowie, pod czujnym okiem opiekunów stażu, wykonywali prace związane z nowoczesnymi technologiami w budownictwie oraz architekturą krajobrazu.

Pośrednik projektu – Dom Europejski w Lipsku – przygotował bogatą ofertę zajęć pedagogiczno-kulturowo-językowych. Młodzież uczestniczyła w warsztatach językowych i koncertach, zwiedzała miasto, brała udział w wycieczkach i zajęciach rekreacyjno-sportowych, nabywała kompetencje społeczne.

Uczniowie obejrzeli między innymi Pomnik Bitwy Narodów, pomniki wielu kompozytorów, lipskie ZOO, Stary i Nowy Ratusz, Federalny Sąd Administracyjny, polski kościół w dzielnicy Plagwitz, Ogród Botaniczny, Muzeum Ogródków Działkowych, Pałacyk Schillera, Muzeum Bacha, Piwnicę Auerbacha, Kościół św. Tomasza i wiele innych miejsc.

Dużą atrakcją było zwiedzanie Lipska szlakami wodnymi „Lipska Wenecja”, koncert muzyki klasycznej w Domu Schumana wykonany przez studentów Lipskiego Konserwatorium Muzycznego, gra miejska służąca poznawaniu miasta i integracji ze stażystami z Legnicy oraz happening „Noc czarownic” („Walpurgisnacht”).

Czas wolny młodzież przeznaczała na odpoczynek, plenery malarskie, zajęcia na basenie i siłowni oraz zakupy.

Ten etap projektu zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów, podziękowaniem dla Europahaus oraz pożegnalnym poczęstunkiem w Caffe Baum.

Rezultaty Job Shadowing

Wyjazd nauczycieli do Hiszpanii oraz  odbyty staż w firmie Gamo Energias w Salamance , w lutym 2017, zaowocowały sprawozdaniem i innowacyjnym programem języka zawodowego (JOZ) pt „Technologie OZEw języku angielskim”. Program ten przygotowała Urszula Poniatowska nauczycielka języka angielskiego. Innowacja   zostanie wdrożona  w roku szkolnym 2017/2018, na zajęciach pozalekcyjnych kierowanych do uczniów  klasy II technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej  oraz chętnych uczniów i słuchaczy naszej placówki.
W załączeniu tekst sprawozdania i opis programu innowacyjnego.
Zapraszam do lektury.

  1. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego zawodowego
  2. Sprawozdanie Job Shadowing
  3. Prezentacja "Energias renovables"
  4. Mapa de centrales
  5. Prezentacja "Gamo Energias"
  6. Prezentacja "Agropecuaria Grania Porcina"
  7. Prezentacja "Dehesa Grande"

Relacja nauczycieli z pobytu w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ Pogłębienie umiejętności zawodowych poprzez praktykę w Niemczech i Hiszpanii.

W dniu 01.03.2017 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w CKZIU nr 1 w Warszawie nauczyciele uczestniczący w stażu Job Shadowing w Salamance zdali krótką relację z przebiegu pobytu w postaci prezentacji. Nauczyciele przygotowali też poczęstunek Tapas jako element kulturowy poznany w czasie stażu w Hiszpanii.

W załączeniu program pobytu i krótka prezentacja  z jego przebiegu.

  1. Program pobytu
  2. Prezentacja z przebiegu pobytu

Pobyt w Hiszpanii

2.Warsztaty w Gamo EnergiasW czasie ferii zimowych , w dniach 12.02-18.02.2017, nauczyciele przedmiotów zawodowych  odbyli staż Job Shadowing w firmie Gamo Energias www.gamoenergias.com  w Salamance w Hiszpanii. Praktyki obejmowały poznanie know how branży energii odnawialnych, zapoznanie się ze specyfiką hiszpańskiego rynku OZE tj odnawialnych źródeł energii w Salamance i okolicach tego miasta.

Panie Jonna Buniewicz, Edyta Gocał, Grażyna Grabska, Urszula Poniatowska poznały działanie i odwiedziły farmę wiatrową    Los Concejiles , sad fotowoltaiczny Abusejo, farmę fotowoltaiczną Inigo de Huebra  , energetycznie samowystarczalne farmy świń i owiec , serowarnię owczą , centrum transportowe Centro Transportes  .Wszystkie  wymienione inwestycje OZE zostały wykonane w całości lub przy udziale firmy Gamo Energias i jej  właścicieli.

 

Czytaj więcej: Pobyt w Hiszpanii

SPOTKANIE Z RODZICAMI.

W dniu 8 lutego odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki w Lipsku. W czasie spotkania złożone zostało obszerne sprawozdanie z wizyty przygotowawczej w organizacji pośredniczącej EUROPA HAUS. Omówiono zagadnienia związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, przejazdem i ubezpieczeniem uczniów. Przybliżony został również temat miejsc, w których uczniowie odbywać będą praktyki.

Pełną parą ruszyły także prace nad przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym uczniów i nauczycieli. Po feriach spotykamy sie wszyscy razem na lekcjach języka niemieckiego!