KRÓTKA RELACJA Z LIPSKA

85d0ec7e 734a 4dbe b598 9290a93dd59e5 maja 2018 roku I grupa uczniów Technikum Budowlanego nr 5 wróciła z Lipska, gdzie w ciągu czterech tygodni realizowała projekt „Pogłębianie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii”. Młodzież, kształcąca się w zawodach technik budownictwa i technik architektury krajobrazu, poznawała nowoczesne technologie pracy oraz nabywała umiejętność obsługi podstawowych narzędzi i maszyn do formowania roślin.

Współpraca z pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi w Niemczech zaowocowała nie tylko podniesieniem poziomu kluczowych kompetencji oraz umiejętności w zakresie przydatności dla rynku pracy, ale także rozwojem językowo-kulturowym.

Uczniowie, pod czujnym okiem opiekunów stażu, wykonywali prace związane z nowoczesnymi technologiami w budownictwie oraz architekturą krajobrazu.

Pośrednik projektu – Dom Europejski w Lipsku – przygotował bogatą ofertę zajęć pedagogiczno-kulturowo-językowych. Młodzież uczestniczyła w warsztatach językowych i koncertach, zwiedzała miasto, brała udział w wycieczkach i zajęciach rekreacyjno-sportowych, nabywała kompetencje społeczne.

Uczniowie obejrzeli między innymi Pomnik Bitwy Narodów, pomniki wielu kompozytorów, lipskie ZOO, Stary i Nowy Ratusz, Federalny Sąd Administracyjny, polski kościół w dzielnicy Plagwitz, Ogród Botaniczny, Muzeum Ogródków Działkowych, Pałacyk Schillera, Muzeum Bacha, Piwnicę Auerbacha, Kościół św. Tomasza i wiele innych miejsc.

Dużą atrakcją było zwiedzanie Lipska szlakami wodnymi „Lipska Wenecja”, koncert muzyki klasycznej w Domu Schumana wykonany przez studentów Lipskiego Konserwatorium Muzycznego, gra miejska służąca poznawaniu miasta i integracji ze stażystami z Legnicy oraz happening „Noc czarownic” („Walpurgisnacht”).

Czas wolny młodzież przeznaczała na odpoczynek, plenery malarskie, zajęcia na basenie i siłowni oraz zakupy.

Ten etap projektu zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów, podziękowaniem dla Europahaus oraz pożegnalnym poczęstunkiem w Caffe Baum.