Staże zagraniczne

baner eu

Do kogo skierowany jest projekt?

Do uczniów technikum klas  II kt, III kt, II at i III at.

Dokąd wyjeżdżamy?

Jedziemy do  niemieckiego Lipska.

Kiedy?

Wyjeżdżamy 2 lipca, wracamy  29 lipca 2017r.

Po co?

Uczyć się zawodu w praktyce, poznawać kulturę i obyczaje naszych zachodnich sąsiadów.

Ile to kosztuje?

Nie ponosisz żadnych kosztów.

A nawet dostajesz kieszonkowe.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Jak się zrekrutować?

1.Zapoznać się z regulaminem rekrutacji

2.Wypełnić Formularz zgłoszeniowy i Kartę rekrutacji (do pobrania w sekretariacie lub na stronie). Dołączyć kopię świadectwa z ubiegłego roku.

3.Złożyć u p. E. Gocał lub p. K.Kowalczyk.

4.Poczekać na dobre wieści o zakwalifikowaniu do wyjazdu.

Do kiedy trwa rekrutacja?

Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2016r.

Jakie są kryteria rekrutacji?

Średnia ocen z ostatniego roku szkolnego, ocena z zachowania, frekwencja za ostatni rok nauki, ocena z języka angielskiego i niemieckiego lub rosyjskiego, niepełnosprawność ucznia, objęcie ucznia pieczą zastępczą, samotne wychowywanie ucznia przez rodzica, wielodzietność rodziny.