RELACJA Z WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE- MAJ 2018r

Grupa 21 uczniów dotarła do Lipska 5 maja 2018 ok. godz. 14. Odbyło się

zakwaterowanie i rozpakowanie rzeczy. Uczniowie zaznajomili się z okolicą i miejscem zamieszkania. Dostali bilety oraz wszelkie regulaminy, następnie wraz z opiekunami udali się na miejsca praktyk.

Od 6.05.2018 uczniowie uczęszczali na praktykę. Pracowali 8 godzin dziennie i realizowali program językowo-kulturalny.

Czwartek 10.05 był świętem w Lipsku, dniem wolnym od pracy, dlatego uczniowie odpracowywali ten dzień w sobotę 12.05.

Czytaj więcej: RELACJA Z WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE- MAJ 2018r

Raport z odbytego stażu zagranicznego w dniach 02.07.2017-28.07.2017

Grupa 26 praktykantów z Technikum Budowlanego nr 5 uczestniczyła w stażu zagranicznym w Lipsku (Niemcy) realizowanym w ramach projektu Unii Europejskiej, pt. " Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry szkolenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Uczniowie podnieśli praktyczne umiejętności w zakresie budownictwa oraz w zakresie architektury krajobrazu. Oprócz tego zapoznali się z przepisami bhp i technologiami stosowanymi w Niemczech w budownictwie i przy kształtowaniu architektury krajobrazu. Doskonalili język niemiecki, głównie język branżowy oraz zapoznali się z organizacją pracy, warunkami życia i kulturą w Saksonii.

Praktyki odbywały się w firmie Forssbohm&Sohne (branża budowlana) i firma "Baumpflege Wenzel" (architektura krajobrazu).

 

Czytaj więcej: Raport z odbytego stażu zagranicznego w dniach 02.07.2017-28.07.2017

Ankiety ewaluacyjne

Ankiety ewaluacyjne mobilności Job Shadowing nauczycieli w Salamance,Hiszpania i staże uczniów w Lipsku, Niemcy w ramach projektu POWER VET pt Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktyki w Niemczech i Hiszpanii.

  1. A Monitoring questionnaire for teachers
  2. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli job shadowing
  3. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli opiekunów
  4. Ankieta ewaluacyjna dla uczniów AK
  5. Ankieta ewaluacyjna dla uczniów TB
  6. Monitoring - questionnaire for intermediary institution -Tellus Limited
  7. Monitoring - questionnaire for receiving institution

KRÓTKA RELACJA Z LIPSKA

85d0ec7e 734a 4dbe b598 9290a93dd59e5 maja 2018 roku I grupa uczniów Technikum Budowlanego nr 5 wróciła z Lipska, gdzie w ciągu czterech tygodni realizowała projekt „Pogłębianie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii”. Młodzież, kształcąca się w zawodach technik budownictwa i technik architektury krajobrazu, poznawała nowoczesne technologie pracy oraz nabywała umiejętność obsługi podstawowych narzędzi i maszyn do formowania roślin.

Współpraca z pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi w Niemczech zaowocowała nie tylko podniesieniem poziomu kluczowych kompetencji oraz umiejętności w zakresie przydatności dla rynku pracy, ale także rozwojem językowo-kulturowym.

Uczniowie, pod czujnym okiem opiekunów stażu, wykonywali prace związane z nowoczesnymi technologiami w budownictwie oraz architekturą krajobrazu.

Pośrednik projektu – Dom Europejski w Lipsku – przygotował bogatą ofertę zajęć pedagogiczno-kulturowo-językowych. Młodzież uczestniczyła w warsztatach językowych i koncertach, zwiedzała miasto, brała udział w wycieczkach i zajęciach rekreacyjno-sportowych, nabywała kompetencje społeczne.

Uczniowie obejrzeli między innymi Pomnik Bitwy Narodów, pomniki wielu kompozytorów, lipskie ZOO, Stary i Nowy Ratusz, Federalny Sąd Administracyjny, polski kościół w dzielnicy Plagwitz, Ogród Botaniczny, Muzeum Ogródków Działkowych, Pałacyk Schillera, Muzeum Bacha, Piwnicę Auerbacha, Kościół św. Tomasza i wiele innych miejsc.

Dużą atrakcją było zwiedzanie Lipska szlakami wodnymi „Lipska Wenecja”, koncert muzyki klasycznej w Domu Schumana wykonany przez studentów Lipskiego Konserwatorium Muzycznego, gra miejska służąca poznawaniu miasta i integracji ze stażystami z Legnicy oraz happening „Noc czarownic” („Walpurgisnacht”).

Czas wolny młodzież przeznaczała na odpoczynek, plenery malarskie, zajęcia na basenie i siłowni oraz zakupy.

Ten etap projektu zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów, podziękowaniem dla Europahaus oraz pożegnalnym poczęstunkiem w Caffe Baum.