Kursy

Kursy językowe i komputerowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie oferuje:

 • kursy językowe – (z języka angielskiego) – na różnych poziomach zaawansowania.
 • kursy komputerowe – na różnych poziomach zaawansowania
 • kursy ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Kursy komputerowe:

 • Informatyczna obsługa biura (40 godzin)
 • Obsługa Internetu i wykorzystanie narzędzi internetowych (40 godzin)
 • Obsługa pakietu biurowego LibreOffice (40 godzin)
 • Zaawansowane tworzenie dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych w pakiecie biurowym OpenOffice (40 godzin)
 • Obsługa pakietu biurowego MS Office – kurs podstawowy (40 godzin)
 • Obsługa pakietu biurowego MS Office – kurs zaawansowany (40 godzin)
 • Podstawy obsługi komputera (40 godzin)
 • Programy komputerowe przydatne na co dzień (40 godzin)
 • Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel (40 godzin)
 • Tworzenie dokumentów w edytorze Word (40 godzin)
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych (40 godzin)
 • Tworzenie stron internetowych za pomocą języka HTML (40 godzin)
 • Tworzenie i obróbka grafiki rastrowej (40 godzin)
 • Tworzenie grafiki wektorowej (40 godzin)

Zapraszamy!